fot. gov.pl

III edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” organizowanego przez MRiPS

Kolejne organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie w ramach III edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”.  Wysokość dofinansowania wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln złotych.

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki niemu organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie na realizację projektów informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych, wspierających rodziny.

Dofinansowanie w trzeciej turze otrzymały projekty, które mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami czy konfliktami w życiu rodzinnym.

Budżet całego konkursu to 8,5 mln zł dla organizacji pozarządowych, aby kreować markę rodziny, aby o rodzinie mówiono, podejmowano działania, aby rodzina była siłą, która pozwoli być fundamentem dla naszych działań. 8,5 mln zł trafiło do 38 organizacji pozarządowych, które na terenie całego kraju organizują różnego typu przedsięwzięcia promujące markę rodziny – mówi minister rodziny Marlena Maląg.

Jednym z już realizowanych w ramach konkursu projektów jest „Rodzina na antenie” współrealizowany przez Fundację Mamy i Taty. To akcja medialna i plakatowa mająca odpowiedzieć na wyzwania stojące przed współczesną rodziną.

Na stronie internetowej Fundacji można znaleźć serię tekstów poradnikowych poświęconych tematom, takim jak np. radzenie sobie z emocjami u dzieci czy metody rozwiązywania konfliktów.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj