fot. Mateusz Matuszak

Ideologiczny atak

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej stoi na stanowisku, że w przypadku działań podejmowanych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska w stosunku do Fundacji Lux Veritatis mamy do czynienia z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim ideologicznymi. Nie pozwolimy na niszczenie wizerunku, jak i samych podmiotów, które z odwagą stoją na straży wartości cywilizacji łacińskiej – napisała Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej w komunikacie opublikowanym w „Naszym Dzienniku”. 

Otrzymujące finansowe wsparcie od Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji Open Society Foundations for Europe (obie organizacje finansuje George Soros) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wystąpiło z subsydiarnym aktem oskarżenia przeciwko członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis: o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, o. Janowi Królowi CSsR oraz Lidii Kochanowicz-Mańk, dyrektorowi finansowemu Fundacji. Dla wspomnianych osób wnioskodawcy domagają się m.in. kary pozbawienia wolności. Ponadto wspomniane stowarzyszenie otrzymuje pieniądze z Funduszy Norweskich i jest wspierane finansowo przez niemiecką Fundację im. Heinricha Bölla, wspierającą środowiska lewicowe i LGBT.

O ile godna pochwały jest sama idea działalności strażniczej, która przyczynia się do budowania bardziej przejrzystego społeczeństwa, o tyle zabarwienie jej treściami rewolucji kulturowej, która pod pozorem budowania tzw. społeczeństwa otwartego ruguje z obrębu kulturowego wartości chrześcijańskie, już nie.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej stoi na stanowisku, że w przypadku działań podejmowanych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska w stosunku do Fundacji Lux Veritatis mamy do czynienia z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim ideologicznymi. Nie pozwolimy na niszczenie wizerunku, jak i samych podmiotów, które z odwagą stoją na straży wartości cywilizacji łacińskiej.

Atakowi mającemu na celu dyskredytację Fundacji Lux Veritatis oraz wyrosłych na jej gruncie podmiotów: Radia Maryja, Telewizji Trwam czy WSKSiM, mówimy stanowcze: nie. Na próbę poróżnienia społeczeństwa i prowokowaną agresję odpowiadamy modlitwą. Nade wszystko apelujemy do przedstawicieli Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o w pełni profesjonalną i zgodną ze swymi kompetencjami działalność. Nie można kosztem „taniej reklamy” stawiać się ponad orzecznictwem stanowionego w Polsce prawa, licząc na rozgłos. O podmiotach prowadzonych przez Fundację Lux Veritatis wielokrotnie wypowiadała się prokuratura, która nie tylko odmówiła wszczęcia ścigania, ale również kilkukrotnie umorzyła postępowanie w tej materii.

Jak widać, obiektywne wyroki sądowe czy postępowania prokuratorskie przedstawicieli Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska po prostu nie zadowalają. Oni, podobnie jak sowieccy komuniści, muszą iść z duchem czasu, by przy pomocy środków prawnych „stygmatyzować” swych kulturowych przeciwników. Na taki stan rzeczy nie ma naszej zgody.

 

prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej dr Artur Dąbrowski

drukuj