GUS: Wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia

W lutym wzrosło zarówno zatrudnienie, jak i przeciętne wynagrodzenie w Polsce. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zatrudnienie w lutym rok do roku wzrosło o 3,7 proc., a wynagrodzenie o 6,8 proc. Takie dane przekazał GUS.

Wzrost zatrudnienia był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Jednak w przypadku wynagrodzeń ekonomiści spodziewali się wyższej dynamiki – w wysokości ponad 7 proc. W lutym przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7 proc. rdr i wyniosło blisko 6200. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,8 proc. rdr i wyniosło niecałe 4600 zł.

Według danych GUS, zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenie wzrosło także w porównaniu do stycznia. W obu przypadkach o 0,2 proc. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą zatrudnienia i wynagrodzeń w podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą: od leśnictwa m.in. przez górnictwo, dostawy wody, działalność związaną z nieruchomościami, czy reklamę.

TV Trwam News/RIRM

drukuj