GUS: wzrost PKB o 3,1 proc.

PKB wzrósł w drugim kwartale bieżącego roku o 3,1 proc. – podał GUS w tzw. szybkim szacunku PKB. Ekonomiści w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się wzrostu w wysokości 3,3 proc. W tegorocznym projekcie budżetu zapisano, że wzrost w br. wyniesie 3,8 proc.

Według ekspertów bez programu Rodzina 500 plus, a co za tym idzie większej konsumpcji, wzrost PKB byłby niższy. Natomiast na tempo wzrostu wpływ ma także spadek inwestycji.

Dr Marian Szołucha ocenił, że wzrost o 3,1 proc. to umiarkowanie dobry wynik. Ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju wskazał na działania rządu, które pomogłyby przyśpieszyć wzrost w przyszłości. To m.in. wsparcie polskich przedsiębiorców.

Kroki idące w kierunku wzmocnienia strony popytowej, czyli konsumpcyjnej, już zostały poczynione. Więc strona popytowa to rzecz jasna program Rodzina 500 plus. To jest bez wątpienia program, który na dzień dzisiejszy wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. Widać, że ożywia konsumpcje. Znamy już poszczególne sektory w których to ożywienie jest największe i najszybsze. Niemniej jednak, żeby nie doprowadzić w przyszłości do rozchwiania równowagi makroekonomicznej, należy jak najszybciej zabrać się za stronę podażową tak, żeby polscy przedsiębiorcy mogli nadążyć z zaspokajaniem tego rosnącego popytu wewnętrznego zgłaszanego przez polskich konsumentów – zaznaczył dr Marian Szołucha.

Ubiegły rok zamknął się wzrostem PKB w wysokości 3,6 proc. rdr.

Natomiast w założeniach do przyszłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów przyjęło wzrost w wysokości 3,9 proc.

RIRM

drukuj