fot. Monika Tomaszek

Formacja słuchaczy misją Radia Maryja

Radio Maryja od 30 lat stawia na formację swoich słuchaczy. Formację nie tylko duchową, ale także intelektualną.

Pierwsza formacja człowieka odbywa się w rodzinie – wskazuje dyrektor i założyciel Radia Maryja, o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Nikt tak nie uformuje dzieci, jak rodzina. Oni się formują nawzajem, np. dzieci formują rodziców i to jest normalne – mówi o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

To właśnie dzięki wsparciu Rodziny Radia Maryja toruńska rozgłośnia już od 3- lat może formować jej słuchaczy i to na różnych płaszczyznach.

– Radio Maryja jest tak pomyślane, żeby ogarnąć całego człowieka – podkreśla założyciel rozgłośni.

Na pierwszym miejscu jest formacja duchowa. Dlatego też program rozgłośni rozpoczyna blok modlitewny – poranny pacierz, Anioł Pański, Jutrznia, różaniec, Msza św., Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz katecheza.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Radio Maryja to także formacja intelektualna – zauważa ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk.

– Żyjemy w świecie ogromnego deficytu rozumu i Radio Maryja służy m.in. wyjaśnianiu pewnych podstawowych pojęć, kształtowaniu kultury myślenia zgodnie z zasadą fides et ratio – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

To nie tylko przesłanie papieskiej encykliki, ale też wielka misja mediów katolickich, którą od 30 lat wypełnia Radio Maryja. Robi to pomimo wielu przeciwności, których autorami bardzo często są  środowiska liberalno-lewicowe.

– To jest zmaganie dwóch kultur – kultury śmierci z kulturą życia prezentowaną przez Radio Maryja. Kultury kłamstwa z kulturą prawdy, kultury nienawiści i walki z kultura miłości. To jest zderzenie wręcz cywilizacyjne, które obserwujemy od 30 lat – wskazuje ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Toruńska rozgłośnia wiele uwagi poświęca także ludziom młodym. Przekazuje im te wartości, które dzisiejszy świat depcze i znieważa, a które to stanowią podstawę chrześcijańskiej cywilizacji.

– Takie medium, jak Radio Maryja oraz TV Trwam, a także taka akademia, jak Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, musi trwać na fundamencie wartości, bo tylko wtedy będzie potrzebna młodzieży, naszym przyszłym pokoleniom – podkreśla minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.

To jest kierunek rozwoju.

– Ciągle i nieustająco trwać na fundamentach wiary i dekalogu. Jakikolwiek kompromis w tym zakresie jest drogą w kierunku upadku, jest drogą w kierunku nicości – zwraca uwagę szef resortu edukacji.

Radio Maryja poprzez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ukazuje właściwe fundamenty. Dlatego dziś absolwenci toruńskiej akademii są wartościowymi dziennikarzami, pracownikami administracji publicznej oraz rzetelnymi przedstawicielami innych zawodów.

– Młodych ludzi, którzy wychodzą spod takiego szlifu, charakteryzuje nie tylko kompetencja, wiedza nabyta w ramach kierunku studiów, ale też polskość, patriotyzm i wrażliwość na chrześcijaństwo, które jest tak wypierane bezwzględnie ze współczesnej Europy – zaznacza minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

Uczelnia, która wzrasta przy Radiu Maryja, nieustannie się rozwija. Powstały takie kierunku, jak pielęgniarstwo, Master of Business Administration czy polityka gospodarcza, ale możliwości rozwoju wciąż jest wiele.

– Mam nadzieję, że uczelnia będzie się rozwijać. Jako minister sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny i prawnik głęboko wierzę i życzę, że przyjdzie taki czas, że powstanie wydział prawa, może prawa i administracji, że uczelnia będzie się rozszerzać. Będę bardzo rad i wdzięczny, jeśli w Toruniu powstanie kolejny wydział w obszarze, za który odpowiadam, bo nam bardzo często brakuje ideowych młodych prawników – zaznacza min. Zbigniew Ziobro.

AKSiM w Toruniu, podobnie jak Radio Maryja i pozostałe dzieła, powstała dzięki wsparciu Rodziny Radia Maryja i to właśnie od tego wsparcia będzie zależeć jej dalszy rozwój.

 

TV Trwam News

drukuj