fot. flickr.com

Europol z większymi uprawnieniami od maja 2017 r.

Europol będzie miał większe kompetencje m.in. w walce z terroryzmem i cyberprzestępczością. Przepisy dające policyjnej agencji Unii Europejskiej narzędzia do skuteczniejszego zwalczania przestępstw międzynarodowych, zaczną obowiązywać 1 maja przyszłego roku.

Dzięki zmianom łatwiej będzie można powołać wyspecjalizowane jednostki szybkiego reagowania. Agencja będzie w niektórych przypadkach uprawniona do wymiany informacji bezpośrednio z podmiotami prywatnymi, np. organizacjami pozarządowymi. Powstanie też nowa agenda ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie.

Rozszerzenie uprawnień Europolu to decyzja dobra, jednak znacznie spóźniona – wskazuje europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski.

– Mam takie wrażenie, że gdyby nie dramatyczne zamachy terrorystyczne w ostatnim czasie, to prace toczyłyby się jeszcze dalej. Przeciwnicy rozporządzenia fałszywie przedstawiają ten pomysł jako centralistyczny i zagrażający prawom obywatelskim. To jest racjonalny pomysł koniecznego zwiększenia uprawnień Europolu, także zbudowanie tej jednostki, która śledzić będzie podejrzane treści w internecie, przy zachowaniu równowagi i kontroli ze strony parlamentu – mówi europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zwiększenie kompetencji Europolu to kolejny krok po przyjęciu przez większość państw Unii rozwiązań prawnych w zakresie walki z terroryzmem i cyberprzestępczością.

W wielu państwach obowiązują już przepisy inwigilacyjne oraz zaostrzone mechanizmy kontroli obywateli.

RIRM

drukuj