fot. PAP/EPA

ETPC: 7 naruszeń konwencji przez Polskę ws. więzień CIA

Siedem naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę ws. więzień CIA stwierdził w czwartek jednomyślnie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Polska ma zapłacić 100 tys. euro al-Nashiriemu i 130 tys. euro Abu Zubajdzie, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani w więzieniu CIA w Polsce.

Wyrok ETPC wymienia naruszone artykuły konwencji.

Naruszenie art. 3 dotyczy prawa do efektywnego śledztwa w sprawie zarzutów skarżących co do ich tajnego uwięzienia i torturowania oraz współudziału Polski w programie CIA, który umożliwił władzom USA torturowanie skarżących w Polsce i przetransportowanie ich z Polski mimo realnego zagrożenia, że będą poddani traktowaniu sprzecznemu z konwencją. Tego dotyczy naruszenie art. 5 konwencji.

Według ETPC naruszono art. 2 i 3 konwencji o prawie do życia i zakazie tortur, a także art. 1 protokołu do konwencji – pod względem przetransportowania skarżących z Polski do kraju, gdzie grozi im kara śmierci.

Naruszenie art. 13 konwencji polegało na pozbawieniu skarżących „skutecznego środka odwoławczego”.

Trybunał uznał naruszenie art. 6 par. 1 Konwencji mówiącego o prawie do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły sąd.

ETPC uznał naruszenie art. 8 konwencji, który mówi o poszanowaniu życia prywatnego i rodzinnego.

Z informacji mec. Mikołaja Pietrzaka wynika, że oddalono skargę co do naruszenia przez Polskę prawa skarżących do wolności słowa.

Orzeczenie siedmioosobowego składu ETPC jest nieprawomocne; można się od niego odwołać do Wielkiej Izby ETPC.

PAP

drukuj