fot. Anna Pesta CSWOT

Egzamin na dowódcę plutonu przepustką do nominacji oficerskiej

W Centrum Szkolenia WOT będzie miało swój finał wrocławskie dwunastomiesięczne studium oficerskie. 22-24 lipca 89 podchorążych podejdzie do specjalistycznego egzaminu na dowódcę plutonu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny podchorążych czeka ostatnia prosta do nominacji oficerskiej – egzamin oficerski. Potem przyszli oficerowie oczekują już tylko na upragnioną nominację, która będzie miała miejsce 12 września.

Od ubiegłego roku zmienił się program studium oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Aby nadać praktyczniejszy wymiar kursom odbywającym się na uczelni, część zajęć dotycząca przede wszystkim praktyki, ale i teorii została przeniesiona do Centrum Szkolenia WOT. Decyzja ta podyktowana została głównie tym, że wielu z kandydatów aplikować będzie na stanowiska młodszych oficerów w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Obecnie prawie każde województwo posiada lub jest w trakcie formowania własnej brygady OT. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu jest jednak unikatowym na skalę Polski miejscem. To jedyny taki ośrodek, w którym kształci się kadrę instruktorską, a także doskonali dowódców i specjalistów Wojsk Obrony Terytorialnej. Centrum posiada świetne zaplecze kadrowe i logistyczne, a dzięki położeniu w Garnizonie Toruń, zapewnia także odpowiednie zaplecze obiektowe do przeprowadzenia tego typu szkoleń.

Tak o celowości zmian, jakie zaszły w programie szkolenia studium mówi Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła:

Zmiana zasadnicza polega na tym, że korzystamy z powstania Centrum Szkolenia WOT i z jego doświadczonej kadry. Wspieramy proces nauczania podchorążych w Akademii Wojsk Lądowych, aby lepiej oddawało ono charakter przyszłej służby podchorążych. Przede wszystkim przybliżyliśmy, w ten sposób przyszłych oficerów do ich miejsc pracy, specyfiki tego co będą robić, aby szybciej mogli zaadoptować się do nowych warunków, w których się znajdą po promocji oficerskiej”.

Przyszli oficerowie uczyli się w Toruniu m.in. taktyki, kierowania ogniem, teorii i praktyki strzelania. Podczas niemal każdego szkolenia przeprowadzanego w toruńskim Centrum ogromny nacisk kładzie się na ćwiczenia fizyczne, które są podstawą zachowania dobrej formy i gotowości do działania.

22-24 lipca w Toruniu odbędzie się egzamin na dowódcę plutonu prowadzony przez specjalistów z Centrum Szkolenia WOT oraz wykładowców z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Praktyczno-teoretyczny egzamin ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie planowania działań taktycznych, dowodzenia plutonem lekkiej piechoty, organizacji systemu ognia plutonu i kierowania ogniem, organizacji i prowadzenia działań rozpoznawczych, metodyki szkolenia plutonu, znajomości uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na uposażeniu plutonu oraz jego wykorzystania na polu walki, a także znajomości dokumentów obowiązujących w procesie szkolenia na poziomie plutonu. Do sprawdzianu wiedzy i umiejętności podejdzie 89 żołnierzy, którzy pozytywnie zakończyli ostatni etap szkolenia.

Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, dowodzone przez Komendanta płk Krzysztofa Leszczyńskiego, jest wiodącą instytucją szkoleniową w Wojskach Obrony Terytorialnej, której głównym celem jest przygotowanie terytorialsów do realizacji zadań na stanowiskach specjalistycznych i dowódczych.

Sumita Mira Morzyńska/radiomaryja.pl

drukuj