Dziś wchodzi w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym

Wchodząca w życie ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Ustawę przygotował prezydent Andrzej Duda. Wcześnie zawetował on projekt dotyczący SN złożony przez PiS.

Ustawa oprócz skargi nadzwyczajnej przewiduje też powstanie dwóch nowych izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej.

W obu, obok sędziów, mają zasiadać ławnicy wybierani na czteroletnią kadencję przez Senat, spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez organizacje społeczne. Ustawa reguluje też kwestię przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Wiele zmian w SN jest uzależnionych od sprawnego funkcjonowania KRS, której pierwszego posiedzenia nie zwołała dotąd I prezes SN Małgorzata Gersdorf.

To uniemożliwia np. powołanie nowych izb SN, w tym Izby Dyscyplinarnej – zauważa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

– Niepowoływanie nowej KRS-u jest paraliżowaniem właśnie tej funkcji związanej z wprowadzeniem nowych sędziów do zawodu. Naturalnym jest, że niektóre osoby odchodzą z zawodu po przekroczeniu wieku emerytalnego. W ich miejsce powinny być przecież przyjmowane nowe osoby. Jeśli nie ma KRS-u, to nie ma możliwości uruchomienia takiej procedury, nie ma też możliwości powołania sędziów do nowych izb SN. To jest działanie nastawione na spowodowanie paraliżu państwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości – podkreśla Zbigniew Ziobro.

Dziś po południu zaplanowane zostało „robocze” Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zwołane przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf. Tematem ma być „analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się SN w związku z wejściem w życie nowej ustawy”.

RIRM

drukuj