fot. flickr.com

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia

Dziś świętujemy Narodowy Dzień Życia, a jutro obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia.

Narodowy Dzień Życia został ustanowiony przez parlament w 2004 r. W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia czytamy, że dzień ten jest: „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Dziś w kościołach całej Polski będą sprawowane Msze św. w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci a także matek oczekujących swoich dzieci. Podejmowane będą także duchowe adopcje dzieci nienarodzonych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przypomina, że w tym dniach „głośmy prawdę o człowieczeństwie wszystkich ludzi od ich poczęcia do naturalnej śmierci i upominajmy się o ochronę małżeństwa i rodziny”.

PFROŻ zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w obchody. Przypomina też  o celu obchodzonego jutro Dnia Świętości Życia.

Jest nim budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. (Encyklika „Evangelium Vitae”).

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaznacza, że obrona życia jest szczególnie ważna dziś, kiedy rodzinie, małżeństwu i dzieciom zarażają liberalne ideologie. W przesłanym komunikacie prosi o zjednoczenie w modlitwie za ludzkie życie, małżeństwa i rodziny, atakowane przez konwencję przemocową CAHVIO.

„Dzisiaj, gdy Parlament Europejski napiera na swobodę aborcji, a Parlament RP walczy się z małżeństwem i rodziną poprzez akceptację  autorytarnej konwencji przemocowej CAHVIO, gdy upowszechnia się lewicową ideologię gender, nasze aktywne zaangażowanie po stronie życia i rodziny jest bezcenne! – przypomina PFROŻ w komunikacie.

RIRM

list1

list2

drukuj