Działania KNF bezpodstawne wobec SKOK-u

Działania Komisji Nadzoru Finansowego to kolejne bezpodstawne uderzenia w funkcjonowanie SKOK-u. Są to działania cykliczne, ostatnio z podobnymi Kasa spotkała się 4 lata temu, także w trakcie kampanii wyborczej – powiedział rzecznik SKOK.

Andrzej Dunajski odniósł się w ten sposób do medialnych informacji – bo KK SKOK nie zna treści listu KNF ws. rzekomych nieprawidłowości w przekształcaniu Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Premier, list KNF przekazała Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rzecznik SKOK podkreślił, że jeśli chodzi o rzeczoną fundację Kasa Krajowa nie była jej fundatorem. Wszystkie decyzje dot. jej przekształceń podejmowała Światowa Rada Związków Kredytowych – dodaje.

– My nie znamy treści tego listu. Niczego się nie obawiamy.  Zatem z tego, co słyszałem warto chyba podkreślić przewodniczącego nadzoru finansowego, że nie zostało złożone zawiadomienie prokuratury tylko do tych instytucji, o których się mówi i my również dowiadujemy się w mediach. Jesteśmy transparentni, uczciwi, prowadzimy działalność od wielu lat. Utrudnia nam się prowadzenie tej działalności. Wprowadza się przepisy, które są zmieniane. System SKOK jest jedynym przykładem systemu finansowego działającym pewnie nie tylko na rynku osób finansowych w Polsce, który został poddany tak gruntownym zmianom prawnym. Nie ma drugiego takiego przypadku – poinformował rzecznik SKOK Andrzej Dunajski.

18 marca sprawą SKOK-ów kolejny raz ma się zająć sejmowa komisja finansów. Posiedzenie ma być niejawne. Weźmie w nim udział m.in. prezes KNF.

RIRM

drukuj