Drugi dzień posiedzenia Sejmu

Posłowie będą dziś w Sejmie zajmować się m.in. projektem ustawy, który zakłada powołanie – w miejsce Biura Ochrony Rządu nowej formacji: Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z założeniem, SOP ma na celu ochronę najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. W porządku obrad znalazł się również komisyjny projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, Straż Marszałkowska miałaby otrzymać dodatkowe uprawnienia, tj. użycie broni palnej, prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego oraz możliwość korzystania z informacji dotyczących zagrożeń posiadanych przez policję, Służbę Kontrwywiadu Wojskowej lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ponadto posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który przewiduje, że spółki przesyłowe będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sejm będzie także debatować nad rządowym projektem noweli o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada on zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek. Po południu zaplanowano blok głosowań.

TV Trwam News/RIRM

drukuj