Drugi dzień matur; dziś egzamin z matematyki

Blisko 350 tys. abiturientów szkół średnich przystąpiło po godz. 9 do egzaminu dojrzałości z matematyki. Jest to jeden z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów. Oprócz matematyki to sprawdziany z języka polskiego i wybranego języka obcego, z których zdaje się też egzaminy ustne. 

Maturzyści zdający zgodnie z nowymi zasadami muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Abiturienci zdający według starych zasad mogą, ale nie muszą przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marzena Machałek na antenie Radia Maryja zwróciła uwagę, że w kwestii matur potrzebne są zmiany.

– Przede wszystkim chcemy w polskiej szkole – nie tylko na etapie matury – odejść od „testomanii”, od tego, że szkoła stała się miejscem treningu uczniów do rozwiązywania testów, a nie formuje, nie uczy, nie wychowuje. I chcemy, żeby taką też była matura. Chcemy żeby sprawdzała wiedzę, umiejętności, myślenie uczniów, umiejętność formułowania wniosków, kreatywność, rozwiązywanie problemów – tłumaczyła Marzena Machałek.     

Wyniki egzaminów maturalnych poznamy 5 lipca. W ubiegłym roku zdawalność matur przekroczyła 80. proc.

RIRM

drukuj