fot. Mateusz Marek / Nasz Dziennik

Droga przez… procedury

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wydała wczoraj opinii w sprawie decyzji o rezerwacji kanału na pierwszym multipleksie dla Telewizji Trwam. Katolicka telewizja ma zacząć nadawanie na multipleksie 15 lutego, ale nie może tego zrobić bez decyzji rezerwacyjnej.

KRRiT wczoraj teoretycznie powinna zaopiniować projekty decyzji rezerwacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które umożliwią wejście Telewizji Trwam na pierwszy multipleks cyfrowy (MUX-1). Sprawa już jest i tak mocno przeterminowana.

– Nie widzę żadnych przeszkód, aby KRRiT wydała pozytywną opinię w sprawie decyzji rezerwacyjnej – powiedziała nam przed wczorajszymi obradami Rady Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Jednak Krajowa Rada nie wydała wczoraj opinii.

Z informacji, jaką otrzymaliśmy od rzecznika KRRiT Katarzyny Twardowskiej, wynika, że Rada czeka na wyjaśnienia ze strony innych stacji mających również przyznane miejsca na MUX-1, które zwolni TVP. Chodzi o Stopklatkę (której udziałowcem jest Agora) i Spectrum (w której wiodącą rolę odgrywa ZPR należący do Zbigniewa Benbenka).

– Zmianę decyzji rezerwacyjnej uzgadnia się w trybie postanowienia wydawanego przez przewodniczącego KRRiT. Obecnie czekamy na wyjaśnienia podmiotów zainteresowanych uzgodnieniem zmiany decyzji rezerwacyjnej. Stosowne pisma Stopklatka, Spectrum i Lux Veritatis otrzymały 3 stycznia 2014 roku. Fundacja Lux Veritatis przesłała swoją odpowiedź 3 stycznia – poinformowała rzecznik KRRiT.

Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję 9 sierpnia 2013 roku i teoretycznie powinna w ślad za tym uzyskać częstotliwości, które umożliwiają nadawanie Telewizji Trwam na multipleksie naziemnym. Wniosek o wydanie decyzji rezerwacyjnej Fundacja złożyła pod koniec sierpnia. Wydaje ją prezes UKE po zasięgnięciu opinii KRRiT, zazwyczaj w ciągu kilku dni, maksymalnie do miesiąca.

Mimo upływu ponad 4miesięcy wniosek Fundacji nie został rozpatrzony. Okazało się, że miejsce na MUX-1, które Fundacja teoretycznie otrzymała, do 27 kwietnia 2014 roku zostało wbrew prawu zarezerwowane dla TVP na podstawie decyzji rezerwacyjnej wydanej przez UKE w 2011 r. i pozytywnie zaopiniowanej przez KRRiT.

Jednocześnie Rada naliczyła Fundacji opłatę koncesyjną w taki sposób, jakby nadawca przez cały ten okres mógł korzystać z miejsca na multipleksie. W rezultacie doszło do kuriozalnej sytuacji: Fundacja płaci 1,3 mln zł rocznie za „bilet na multipleksie”, ale na jej miejscu nadaje telewizja publiczna. Do niedawna UKE i KRRiT biernie przyglądały się tej sytuacji. Dopiero masowa akcja wysyłania skarg obywatelskich do ministra administracji i cyfryzacji zmusiła urzędników do podjęcia kroków na rzecz rozwiązania problemu.

W wyniku tych mocno spóźnionych działań 30 grudnia UKE przekazał Krajowej Radzie do zaopiniowania dwa projekty – o zmianie decyzji rezerwacyjnej dla TVP oraz projekt decyzji rezerwacyjnej dla Fundacji Lux Veritatis. Pierwszy z nich przesuwa termin opuszczenia MUX-1 przez telewizję publiczną z 27 kwietnia br. na 14 lutego br. Drugi przyznaje zwolnione częstotliwości Fundacji, która od 15 lutego ma rozpocząć emisję programu Telewizji Trwam na MUX-1.

KRRiT wystąpiła 31 grudnia do Fundacji z zapytaniem, czy zgadza się na zaproponowaną przez UKE zmianę numeru swojego kanału na multipleksie. Fundacja wyraziła zgodę na zmianę, przekazując odpowiedź bezpośrednio do Rady. Chodzi o techniczny numer identyfikacyjny przyznawany przez KRRiT w decyzji koncesyjnej dla poszczególnych programów na multipleksach. Dzięki numerom dekoder rozpoznaje programy, porządkuje je w pamięci i wyświetla na ekranie telewizora przewodnik po kanałach. Identyfikatory przypisane są do konkretnego programu i nie ulegają zmianie w razie przenoszenia telewizji do innego multipleksu.

Poza pytaniem o tę zmianę Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała żadnych innych pism z KRRiT. Jakich wyjaśnień oczekuje Rada od spółki Stopklatka i Spectrum – nie wiadomo.

Małgorzata Goss

drukuj