fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Dr J. Bukowski: Są podstawy prawne do odebrania stopnia generalskiego Jaruzelskiemu

Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie dr Jerzy Bukowski zwrócił się listownie do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu.

– Przed kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zwracam się do Pana Prezydenta – w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie – z ponowną prośbą o pozbawienie stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego – napisał w liście do prezydenta dr Jerzy Bukowski.

Dr Jerzy Bukowski, w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, już nie po raz pierwszy zwrócił się z tą prośbą do sprawujących władzę w Polsce. Porozumienie stara się o taką decyzję już od 2010 roku.

– Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych od 4 lutego 2010 roku konsekwentnie, lecz niestety bezskutecznie, zabiega u kolejnych głów państwa o podjęcie tej ważnej decyzji, która stanowiłaby czytelne i sugestywne rozliczenie epoki PRL. Znając Pańską zdecydowanie negatywną ocenę tego okresu historycznego, żywimy nadzieję, że może ona jednak wreszcie zapadnie – wskazał.

Jako argumenty dr Jerzy Bukowski wskazał posiadanie równego stopnia wojskowego przez Wojciecha Jaruzelskiego i Ryszarda Kuklińskiego, którzy w zupełnie inny sposób zapisali się na kartach historii naszego kraju.

– Skoro awansował Pan Prezydent pośmiertnie do stopnia generała brygady jednego z największych bohaterów w najnowszej historii Polski i świata, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (czekam jeszcze na zaliczenie go w poczet kawalerów Orderu Orła Białego), to najwyższy czas odebrać w podobnym trybie generalskie szlify człowiekowi, który wiernie realizując interesy sowieckie w Polsce i przelewając krew rodaków, na zawsze pogrążył się w niesławie – argumentował dr Jerzy Bukowski.

– Przypominam, że prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012 roku cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana za związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego – dodał.

Cała treść listu:

Pan Prezydent Rzeczypospolite Polskiej dr Andrzej Duda

Przed kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zwracam się do Pana Prezydenta – w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie – z ponowną prośbą o pozbawienie stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego.

POKiN od 4 lutego 2010 roku konsekwentnie, lecz niestety bezskutecznie, zabiega u kolejnych głów państwa o podjęcie tej ważnej decyzji, która stanowiłaby czytelne i sugestywne rozliczenie epoki PRL. Znając Pańską zdecydowanie negatywną ocenę tego okresu historycznego, żywimy nadzieję, że może ona jednak wreszcie zapadnie.

Skoro awansował Pan Prezydent pośmiertnie do stopnia generała brygady jednego z największych bohaterów w najnowszej historii Polski i świata, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (czekam jeszcze na zaliczenie go w poczet kawalerów Orderu Orła Białego), to najwyższy czas odebrać w podobnym trybie generalskie szlify człowiekowi, który wiernie realizując interesy sowieckie w Polsce i przelewając krew rodaków, na zawsze pogrążył się w niesławie.

Powyższa prośba nie ma nic wspólnego z tzw. ustawą degradacyjną, która została przez Pana zawetowana w tym roku. Naszemu Porozumieniu zależy wyłącznie na symbolicznym, ale jednoznacznym wskazaniu Polakom, kto z narażeniem życia zasłużył się w walce o niepodległość Rzeczypospolitej i należą mu się od niej najwyższe honory, a kto powinien być trwale napiętnowany jako zdrajca rodzimej racji stanu; dlatego przywołuję w kontekście tych postaw jedynie dwa nazwiska: Kuklińskiego oraz Jaruzelskiego.

Przypominam, że prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012 roku cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana za związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego. Wprawdzie jego samego wyłączono z procesu z uwagi na zły stan zdrowia, ale nigdy nie wypierał się swojej roli i wielokrotnie twierdził, że jest gotów wziąć odpowiedzialność na siebie. Sąd podkreślił, że ten związek miał swoją strukturę, przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały od marca 1981 roku, a na jego czele niewątpliwie stał gen. Jaruzelski. Potwierdził również, że – co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego – dekrety i uchwała o wprowadzeniu stanu wojennego podjęte przez Radę Państwa 12 grudnia 1981 roku były nielegalne.

Na podstawie paragrafu 2. artykułu 327. kodeksu karnego można orzec degradację osoby, która w chwili popełnienia czynu zabronionego była żołnierzem w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego.

Apeluję do Pana Prezydenta o zastosowanie powyższego przepisu wobec człowieka najpełniej symbolizującego poddaństwo Polski wobec Związku Sowieckiego – generała Wojciecha Jaruzelskiego i pozbawienie go stopnia wojskowego w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Z wyrazami szacunku – dr Jerzy Bukowski hm, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

RIRM

drukuj