Dr inż. A. Zięba: PE wzywa wszystkie kraje żeby wprowadzić legalną aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci

To jest niepojęte i czyste barbarzyństwo. Wzywa się wszystkie kraje i to zdecydowanie, żeby wprowadzić legalną aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci – mówił w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci odniósł się do dyskusji, jakie toczą się w kwestii obrony życia w Parlamencie Europejskim oraz do tzw. konwencji stambulskiej.

To, co uchwalił Parlament Europejski 12 września, to jest barbarzyństwo. Nie boję się tego nazwać. 12 września PE przyjął sprawozdanie okresowe, w którym wzywa wszystkie kraje Unii Europejskiej do ratyfikacji konwencji stambulskiej – tej słynnej konwencji antyprzemocowej – i w tymże sprawozdaniu w pkt. 4 jest taki zapis: „Zdecydowanie stwierdza się, że odmowa zapewnienia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw w tym bezpiecznej i legalnej aborcji stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt” – wskazał dr inż. Antoni Zięba.

Działacz pro-life zaznaczył, że nauka udowodniła, iż „życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia”.

– Nauka, medycyna jasno stwierdziła – życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. W momencie poczęcia jest określona determinowana płeć dziecka. A więc od poczęcia jestem albo mężczyzną, albo kobietą. I wy panie feministki, czy te środowiska lewicowe, skrajnie liberalne – domagacie się bezkarności. Nieograniczonej de facto niczym możliwości zabijania nienarodzonych dziewczynek. Gdzie tu jest logika – mówił dr inż. Antoni Zięba.

Gość „Aktualności dnia” zwrócił uwagę na Powszechną Deklarację Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, która została uchwalona 10 grudnia 1948 r., a także na Konwencję o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1980 r.

– „Każdy człowiek ma mieć prawo do życia. Każdy, a więc: nienarodzony i narodzony, zdrowy i chory, sprawny i niepełnosprawny” – przytoczył art. 48 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych dr inż. Antoni Zięba.

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia nawiązał także do słynnej homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.

– „Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych zasługuje na miano barbarzyńskiej. Zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe” – przytoczył słowa św. Jana Pawła II rozmówca Radia Maryja.

Dr inż. Antoni Zięba odniósł się do aktualnych stwierdzeń, które padają z różnych stron, że „występując przeciwko „legalności aborcji” dokonuje się przemocy na kobietach”.

Aborcja to jest zabijanie nienarodzonej istoty ludzkiej w tym przedziale czasowym od poczęcia do urodzenia główki dziewięcio-miesięcznego dziecka. Mówienie, że ja występując przeciwko „legalności aborcji”  dokonuje przemocy na kobietach, ja, który staram się bronić życia każdego dziecka, czy to dziewczynki, czy chłopca przed narodzeniem, przed czym? No przepraszam, okrutnym pokrajaniem na kawałki na żywo bez żadnego znieczulenia. To przecież jest brak słów. To jest ogromnie niebezpieczne – stwierdził dr inż. Antoni Zięba.

Całą rozmowę z dr inż. Antonim Ziębą z „Aktualności dnia” można odsłuchać [tutaj].

 

RIRM

drukuj