fot. twitter.com/Grupa_PGE

Dobre wyniki finansowe PGE

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w III kwartale wyniósł 545 mln zł. To oznacza, że był wyższy rok do roku o 110 proc. Przyszły rok będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa w związku z presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2 – ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w III kwartale wyniósł 545 mln złotych. Był o 110 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 roku, gdy osiągnął 260 mln złotych. Jest to pochodna poprawy wyników operacyjnych wszystkich segmentów działalności – poinformowała spółka. Na poprawę wyników wpływ miała sytuacja rynkowa: wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną jako rezultat wzrostu gospodarczego oraz zmiana salda wymiany międzynarodowej – będąca następstwem gwałtownego wzrostu cen paliw na rynkach światowych.

W efekcie Grupa PGE odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, podkreślił, że dzięki poprawie efektywności działania i korzystnym warunkom rynkowym PGE w kolejnym kwartale osiąga wyniki lepsze niż w roku 2020.

Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy. To konsekwentnie robimy, wiedząc, że rok 2022 będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2 – poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

PGE podała, że nakłady inwestycyjne Grupy w III kwartale br. osiągnęły wartość 800 mln zł i były o 400 mln zł niższe rok do roku. Największe ograniczenie inwestycji nastąpiło w segmencie Energetyka Konwencjonalna. Tam nakłady zmniejszyły się przeszło o połowę względem III kwartału 2020 roku. W przypadku segmentu Energetyki Odnawialnej nakłady były porównywalne rok do roku.

TV Trwam News

drukuj