fot. PAP/Marcin Obara

Do senackich komisji wraz z poprawkami powróci nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Z apelem o powstrzymanie prac nad ustawą do marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, zwrócili się amerykańscy senatorzy. I choć ze względów proceduralnych marszałek nie mógł się do tej prośby przychylić, zapowiedział wspomniane poprawki, które uniemożliwią skuteczną walkę z tzw. dziką reprywatyzacją.  

W czerwcu Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.

– Wiele zwrotów mienia, często nawet nienależnego, trwało w Polsce od lat 90. w ogromnej skali i odbywało się to nie przez sądy, ale przez działania na szczeblu samorządowym. Do Polski przybywało dziesiątki przedstawicieli Izraela, ale także pojawiało się bardzo wiele pozwów niemieckich, ukraińskich i dokonywano zwrotów, czasem mienia bardzo dużej wartości, z pominięciem przedstawienia normalnej dokumentacji, jaka jest potrzebna w przypadku procesu sądowego. Nowelizacja dotyczy tylko ukrócenia takich procedur, czyli tzw. dzikiej prywatyzacji – tłumaczy dr Lucyna Kulińska, historyk oraz politolog.

Prace nad nowelą spotkały się z ostrą reakcją ze strony Izraela.

„Nowela ta w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami” – poinformowała Ambasada Izraela w Polsce. [czytaj więcej]

Przeciwko nowelizacji występują także Stany Zjednoczone, apelując o wstrzymanie prac. To bezpodstawne żądania – podkreśla dr Aleksander Kozicki, historyk i politolog, wskazując, że prawo administracyjne w Polsce to suwerenna decyzja naszego państwa.

– Interwencja polityków amerykańskich wiąże się z lobbingiem środowisk żydowskich, które dążą do odzyskania mienia bezspadkowego, na którą to rewindykację Polska nie może sobie pozwolić – wskazuje dr Aleksander Kozicki.

– Wpływy organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych są tak ogromne, że ich naciski na główne sfery rządzące tym państwem po prostu przekładają się na to, co dzisiaj obserwujemy – ocenia dr Lucyna Kulińska.

Amerykańscy senatorowie wystosowali do prezydenta Andrzeja Dudy list, w którym zwracają się z prośbą o wycofanie noweli Kodeksu postępowania administracyjnego lub jej zawetowanie. Podobne pismo trafiło także do marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, który już odpowiedział.

„Pragnę wyjaśnić, że postulowane przez Państwa wycofanie ustawy z Senatu nie jest możliwe z uwagi na przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 119 ust. 4 Konstytucji, projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego może wycofać jedynie wnioskodawca do czasu zakończenia drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie, a więc na etapie poprzedzającym skierowanie ustawy do rozpatrzenia przez Senat” – poinformował Tomasz Grodzki. [zobacz więcej]

Ustawa została już uchwalona przez Sejm, Senat może ją teraz albo przyjąć bez poprawek, albo odrzucić, albo wprowadzić do niej poprawki, co – chcąc uspokoić amerykańskich senatorów – zapowiedział już marszałek.

W Polsce mamy długą tradycję służenia obcym i budowania swojej własnej pozycji politycznej w kraju, w oparciu o siły zewnętrzne. Marszałek Grodzki jest tego współczesnym wyrazem – zwraca uwagę dr Aleksander Kozicki.

Na uwagę zasługuje fakt, że polskie żądania reparacji wojennych do dziś nie zostały usłyszane. Nie uzyskaliśmy w tym zakresie żadnego wsparcia od innych państw – podkreśla politolog, Piotr Siekański.

– Zarówno Polacy, kiedy próbują swe roszczenia kierować do Niemców, oni uważają sprawę za uregulowaną. Kiedy próbujemy postawić sprawę przed Rosją, to ten kraj jest praktycznie niewindykowany pod kątem prawa międzynarodowego, więc można powiedzieć, że pozostaliśmy sami na placu boju z problemem, który został wytworzony nie za naszej winy – zaznacza Piotr Siekański.   

Na temat nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dyskutowano dziś w Senacie. Ustawa z poprawkami została odesłana do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

TV Trwam News

drukuj