Do parlamentu trafił projekt noweli ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych

Do dalszych prac w parlamencie trafił projekt noweli ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Sejmowa Komisja Obrony jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wczoraj rządowy projekt.

Nowela ma na celu uproszczenie procedur przy rozpatrywaniu wniosków o status kombatanta oraz wydłużenie terminu wznawiania postępowań w przypadku pojawienia się nowych dokumentów.

Dodatkowo, mają zostać ujednolicone świadczenia dla tzw. żołnierzy górników. Są to osoby, które w okresie PRL były przymuszane do pracy m.in.: w kopalniach węgla czy kamieniołomach.

Nowym uprawnieniem jest także prawo do waloryzowanego dodatku do renty w wysokości 850 zł.

Będzie on przysługiwał inwalidom wojennym – podkreślił Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Na zasadach przyjętych dla emerytur i rent z funduszu ubezpieczenia społecznego jest to wyraz zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązania państwa do otaczania szczególną opieką tej grupy społecznej. Z naszych szacunków wynika, że to nowe uprawnienie będzie przysługiwać ok. 2,5 tys. inwalidom wojennym – wskazał Marcin Zieleniecki.

Sekretarz stanu w resorcie rodziny zapewnił, że nowe rozwiązania nie będą ograniczać innych form pomocy dla kombatantów oferowanych przez samorządy.

Nowela miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i kosztować budżet państwa 207 mln zł w ciągu najbliższych 10 lat.

RIRM

drukuj