fot. flickr.com

Do dziś rolnicy mogą złożyć wnioski o wsparcie finansowe na modernizację lub restrukturyzację gospodarstwa

Rolnicy mogą jeszcze tylko dziś złożyć wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Dokumenty należy złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Rzecznik ARiMR Paweł Mucha tłumaczył, że wsparcie w ramach modernizacji gospodarstw rolnych jest przyznawane w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

– Standardowo jest to 50 proc., natomiast w przypadku, kiedy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia jest wtedy wyższy i wynosi 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 500 tys. złotych. Jeżeli nie są to inwestycje związane bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, gdzie jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. złotych – wskazał Paweł Mucha.

Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi natomiast 60 tys. zł. To bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w obu programach przyznawane jest w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

RIRM

drukuj