fot. ks. Artur Płachno

Diecezjalny Dzień Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Ponad 1200 młodych ludzi, głównie gimnazjalistów i uczniowie szkół średnich, przybyło na kolejny Diecezjalny Dzień Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, który odbył się 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach nad Bugiem.

Tegoroczne spotkanie, na które zaprosił biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, przebiegało pod hasłem „Błogosławieni czystego serca…” i było wpisane w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Przed przybyciem do Serpelic, młodzież zgromadziła się w trzech kościołach: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim – młodzież z dekanatów: sokołowskiego, węgrowskiego, sterdyńskiego i łochowskiego, kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach – młodzież z dekanatów: siemiatyckiego, drohiczyńskiego i sarnackiego oraz w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Brańsku – młodzież z dekanatów : brańskiego, ciechanowieckiego, bielskiego i hajnowskiego. Etap ten prowadzili duszpasterze młodzieży. Odbyło się tam zawiązanie wspólnoty, wspólne śpiewanie i Droga Krzyżowa.

W Serpelicach na szczycie Kalwarii Podlaskiej odbył ewangelizacyjny koncert zespołu „Wyrwani z niewoli”. Połączony był on ze świadectwem nawrócenia jego członków oraz ukazaniem przez nich wielkiego daru kapłaństwa i miłości innych na drodze do spotkanie z Bogiem.

Głównym punktem spotkania była Eucharystia, celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. W wygłoszonej homilii, nawiązując do hasła spotkania, powiedział on, że czystość, według zapowiedzi ewangelicznej, daje nadzieję na oglądanie samego Boga. Czystym sercem można także czuć Boga na co dzień, jednak grzechy i wady mogą temu przeszkodzić i w konsekwencji zaprowadzić nawet do zanegowania Jego obecności. Ukazując zaś symbolikę znaku krzyża ksiądz biskup przypomniał że należy Go ukochać, gdyż to front wielorakiej walki, szczególnie zaś walki Chrystusa z Szatanem, a wynik tej walki niesie prawdziwy pokój. Na krzyżu splatają się ręce Boga i człowieka. Znak krzyża powinien być zawsze otaczany szacunkiem i ukazywany światu w różnych miejscach, jako znak nadziei – powiedział.

Młodzież skierowała wyrazy jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Do Serpelic, grupy, które przebywały ze swymi duszpasterzami, katechetami i nauczycielami przywiozły ze sobą ze sobą drewniane krzyże.

Ks. bp Tadeusza Pikusa poświęcił kopie Symboli Światowych Dni Młodzieży oraz ich miniatury, przekazane do każdej parafii diecezji drohiczyńskiej, a także przywiezione krzyże, które wzbogaciły, istniejącą od kilku lat, serpelicką górę krzyży przed szczytem Kalwarii Podlaskiej.

Dzień Młodzieży w Serpelicach został zorganizowany przez diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. dr Andrzeja Lubowieckiego i ks. Łukasza Suszko wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Zaprosili oni do udziału i zapisywania się na Światowe Dni Młodzieży. Oprawę muzyczną zapewniły Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, a każdy z uczestników otrzymał też symboliczne znaki, przypominające o potrzebie czystości serca. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.

ks. Artur Płachno/RIRM

drukuj