Deutsche Bank manipulował stopą Libor

Deutsche Bank, największy bank niemiecki, zapłaci 2,5 mld dolarów kary za manipulowanie stopą Libor w latach 2005-2009.

Libor jest dzienną stopą oprocentowania kredytu międzybankowego, ustalaną na podstawie danych dostarczanych przez banki zrzeszone w Brytyjskim Stowarzyszeniu Bankowości. Stopa stosowana jest dla ustalenia oprocentowania krótkoterminowego kredytu międzybankowego w konkretnej walucie.

Poseł Wiesław Janczyk z sejmowej komisji finansów publicznych mówi, że trudno ocenić czy kara jest wymiera w stosunku do zysków odniesionych w wyniku manipulacji.

– Działo się to w ten sposób, że banki nie zawierając rzeczywistych transakcji, ale podając gotowość ich zawarcia, decydowały o cenie pieniądza w stawce Libor dla różnych walut, które były później przedmiotem rozliczenia w innych transakcjach w rzeczywiście zawartych umowach. Nadzór finansowy, takich krajów jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, a także krajów Europy, ostatecznie stwierdził jednak nieprawidłowości dotyczące wyznaczania tego kursu i poprzez wieloletnie próby analizy charakteru tych zdarzeń ustalił winnych – powiedział poseł Wiesław Janczyk.

W ramach ugody Deutsche Bank zwolni też pracowników, którzy uczestniczyli w manipulowaniu Liborem. Według prasy ma to być siedmiu menedżerów.

RIRM

drukuj