Deportacje imigrantów w Niemczech

Niemieckie władze przyspieszyły wprowadzanie w życie zaostrzonych przepisów azylowych. Już w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się deportacje imigrantów, którym odmówiono statusu azylanta bądź uchodźcy. Początkowo nowe prawo miało obowiązywać od listopada.

Jak podały niemieckie media, nowe przepisy mają obowiązywać od najbliższej soboty. Należy spodziewać się, że na początku przyszłego tygodnia dojdzie do deportacji „na dużą skalę” obcokrajowców, którym odmówiono azylu i którzy nie chcą wyjechać dobrowolnie. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem listy osób mających opuścić Niemcy.

W zeszłym tygodniu obie izby niemieckiego parlamentu znowelizowały w szybkim trybie ustawę o azylu. Nowe prawo miało obowiązywać od 1 listopada.

Kanclerz Angela Merkel uzasadniała zaostrzenie prawa wobec osób, których wnioski o azyl odrzucono, koniecznością odróżnienia imigrantów z krajów, gdzie toczą się wojny, od imigrantów zarobkowych z Zachodnich Bałkanów. Politycy niemieckiej koalicji rządowej argumentują, że należy szybko pozbyć się osób, które nie mają prawa do azylu, aby móc zająć się bardziej intensywnie uchodźcami zasługującymi na opiekę.

Niemiecki rząd nalega natomiast na natychmiastowe rozszerzenie projektów integracyjnych, w tym kursów językowych, dla imigrantów z szansami na uzyskanie statusu azylanta.

Według gazety „Bild” pod koniec września na terytorium Niemiec przebywało ponad 190 tys. obcokrajowców zobowiązanych do opuszczenia kraju. Państwa związkowe, które są odpowiedzialne za odsyłanie obcokrajowców bez prawa pobytu, nie egzekwowały tych przepisów. Część imigrantów, których wniosek o azyl został odrzucony, ukrywała się przed władzami. Obecnie osoby przeznaczone do opuszczenia Niemiec nie będą o tym wcześniej uprzedzane.

W tym roku do Niemiec ma przyjechać ponad 800 tys. imigrantów. Media podają, że w rzeczywistości ich liczba może sięgnąć 1,5 mln.

PAP/RIRM

drukuj