Dalsze prace nad ustawą o TK w Senacie

Senackie komisje zaproponują Izbie kilkanaście poprawek do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa ma być rozpatrywana, jako pierwszy punkt na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senatu.

Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu Sejm głosowałby nad ewentualnymi poprawkami Senatu do tej ustawy.

W ubiegły czwartek senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zebrały propozycje zmian w zapisach ustawy. Przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wtedy kilka poprawek odnoszących się do niektórych kontrowersyjnych zapisów.

Senator PiS-u Grzegorz Czelej mówi, ze nowa ustawa kończy spór wokół TK.

 – W sytuacji patowej, w jakiej teraz jesteśmy z Trybunałem Konstytucyjnym jest to jedyne rozwiązanie, aby uchwalić nową ustawę. Uspokoi ona całą sytuację i wprowadzi nowe – lepsze rozwiązania dla funkcjonowania Trybunału. Spowoduje, że ten zacznie sprawnie ponownie działać – zauważa senator.

Uchwalona przez Sejm 7 lipca, po burzliwych obradach, ustawa zakłada m.in., że pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać m.in.: weta prezydenta do ustaw.

RIRM

drukuj