Min. Z. Ziobro: Nieprawdą jest, jakoby wniosek do TK był próbą wyprowadzenia Polski z UE

Nieprawdą jest, jakoby mój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był próbą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, nieprawdą są też twierdzenia, jakoby Polska chciała zakwestionować kompetencje TSUE, a rząd chciał wypowiedzieć traktat o funkcjonowaniu UE – oświadczył dzisiaj prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Podkreślił, że istotą jego wniosku „jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny kompetencji polskich sądów do występowania z pytaniami prejudycjalnymi w sprawach, które nie są objęte regulacją prawa europejskiego”.

Prokurator generalny wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

Jest to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia 2018 r. Wówczas Zbigniew Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy na początku sierpnia 2018 r. zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN.

„W związku z medialnymi doniesieniami na temat mojego wniosku jako Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego oświadczam, że nieprawdą jest, jakoby wniosek ten był próbą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Nieprawdą są także twierdzenia, jakoby Polska chciała zakwestionować kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nieprawdziwe również są insynuacje, jakoby polski rząd chciał wypowiedzieć traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – napisał Zbigniew Ziobro w przesłanym PAP w środę oświadczeniu.

Jak wskazał, istotą wniosku „jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny kompetencji polskich sądów do występowania z pytaniami prejudycjalnymi w sprawach, które nie są objęte regulacją prawa europejskiego”. Minister podkreślił, że z uzasadnienia wniosku wynika, że Prokurator Generalny nie kwestionuje możliwości zadawania przez polskie sądy pytań prejudycjalnych „w sposób zgodny z unijnym traktatem”.

„Więc wszędzie tam, gdzie dotyczy to wykładni prawa europejskiego” – dodał.

„Pytania prejudycjalne tylko w zakresie ustroju i organizacji sądownictwa są wątpliwe konstytucyjnie. (…) Wniosek zmierza do tego, aby wyeliminować nadinterpretację unijnych przepisów, która pojawiła się ostatnio w orzecznictwie niektórych polskich sądów, a która jest niezgodna z polską konstytucją i samym traktatem” – napisał szef MS.

Zbigniew Ziobro podkreślił ponadto, że Polska „należy i będzie należeć” do UE, a jej status musi być „silny, nie gorszy niż innych państw”. Dodał też, że nikt nie może kwestionować praw Polski we Wspólnocie.

PAP/RIRM

drukuj