By Cezary Miłoś - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14755300

Częstochowa: Sąd zatwierdził sprzedaż Huty Częstochowa grupie Liberty

Częstochowski sąd zatwierdził wybór oferenta w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Huta Częstochowa. Nabywcą jest spółka Corween Investments z grupy Liberty, która będąc od grudnia ub. roku dzierżawcą huty, 10 stycznia br. wznowiła w niej produkcję.

„22 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie w przedmiocie wyboru oferenta w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Huty Częstochowa. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 i wpłynęła jedna oferta – Corween Investments sp. z o.o. w Warszawie oraz zostało uiszczone stosowne vadium” – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie, sędzia Dominik Bogacz.

„Na posiedzeniu (…) syndyk dokonał otwarcia ofert i stwierdził, że została złożona jedna wspomniana wyżej oferta i spełnia ona wszystkie warunki formalne. Syndyk dokonał wyboru tej oferty, w której wskazano kwotę zakupu 190 mln zł, to jest cenę minimalną określoną w warunkach przetargu” – dodał sędzia Dominik Bogacz.

„(…) Sędzia komisarz zatwierdził wybór oferenta – Corween Investments sp. z o.o. w Warszawie. Postanowienie nie jest prawomocne, stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie” – zastrzegł sędzia.

To rozstrzygnięcie trzeciego już przetargu na sprzedaż Huty Częstochowa. Jego warunki częstochowski sąd zatwierdził pod koniec listopada ub. roku. Na początku grudnia syndyk rozwiązał umowę z dotychczasowym dzierżawcą, spółką Sunningwell International Polska, po tym jak m.in. produkcja w zakładzie stanęła, a część załogi trafiła na postojowe.

Następnie syndyk podjął negocjacje ze spółką Corween Investments (w trakcie zmiany nazwy na Liberty Częstochowa), z którą podpisał umowę dzierżawy 23 grudnia 2020 r. Dzierżawca przejął przedsiębiorstwo i wszystkich pracowników (na 1 stycznia br. 1148 osób) i wraz z kierownictwem huty przygotował plan jej rozruchu.

Jako pierwsza, 10 stycznia, pracę podjęła walcownia blach grubych. W celu szybkiego wznowienia produkcji spółka zdecydowała, aby nie czekać na zgromadzenie zapasów złomu i żelazostopów oraz uruchomienie stalowni, ale by rozpocząć walcowanie blach w oparciu o wsad sprowadzony z huty w czeskiej Ostrawie, także należącej do grupy Liberty.

Zamówiono 7 tys. ton wsadu, który dotarł do Częstochowy transportem samochodowym i koleją, dzięki czemu walcownia blach grubych mogła znów zacząć produkować blachy. Pierwsze wytopy w stalowni w ramach rozruchu technologicznego rozpoczęły się 14 stycznia, aby walcownia po przerobieniu wsadu z Ostrawy mogła przejść do walcowania częstochowskich wlewków.

Liberty Steel Group to część GFG Alliance, należącego do Sanjeeva Gupty i jego rodziny (należą do niego też Alvance Aluminium Group i SIMEC Energy Group). GFG Alliance w 30 krajach zatrudnia ponad 35 tys. osób i osiąga przychody w wysokości 20 mld dolarów. Dwa lata temu grupa Liberty Steel nabyła od koncernu ArcelorMittal pakiet kilku europejskich hut, m.in. hutę w Ostrawie.

Wcześniej dzierżawcą upadłej Huty Częstochowa, prowadzącym produkcję w zakładzie, była firma Sunningwell International Polska. 19 września 2019 r. syndyk zawarł z nią umowę dzierżawy, z prawem pierwokupu. Następnie odbyły się dwa przetargi na sprzedaż majątku huty; do pierwszego nikt się nie zgłosił.

Ponieważ w drugim przetargu, mimo złożonej przez ówczesnego dzierżawcę jedynej ważnej oferty, nie doszło do podpisania umowy sprzedaży, a sąd uznał, że stało się tak z winy oferenta, w następstwie zdecydował, że powinien odbyć się trzeci przetarg. Zgodnie z prawem upadłościowym Sunningwell Steel Polska nie mógł brać w nim już udziału.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca 2019 r. 4 września 2019 r. częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa; stało się ono prawomocne w połowie listopada 2019 r.

PAP

drukuj