Co nowego w kodeksie wyborczym? Od dziś wchodzą zmiany

Dziś wchodzi w życie znowelizowany kodeks wyborczy. Według nowych przepisów opisanych przez jeden z dzienników w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie możliwość rejestracji pracy Obwodowych Komisji Wyborczych przez mężów zaufania.

Będą oni mogli nagrywać czynności komisji przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu, a nie jak chciał PiS – cały ich przebieg. Jednak nagrania takie będą mogły być wykorzystane jedynie jako dowód w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym. Za ich upublicznienie grozić będzie grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł. Co więcej, członkowie komisji będą musieli też podawać przyczynę głosów nieważnych.

Zmiany w kodeksie, pomimo szumnych zapowiedzi byłego prezydenta i rządu, nie są daleko idące – ocenił poseł Grzegorz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Poważna jest sprawa kar za upublicznienie nagrań – zwraca uwagę polityk.

– Wielkie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy będą chcieli nagrać pracę komisji wyborczej, co wydawałoby się zgodne z prawem – przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania. Jeśli zechcą udostępnić te nagrania, to może ich to kosztować do 10 tys. zł kary. Jest to skandaliczna zmiana, której nie powinno być w polskim prawie, żeby osoby, które społecznie udzielają się, chcą pracować na rzecz dobra wspólnego, miałyby być za to karane, ponieważ koalicja rządowa boi się, że ich ludzie w jakiś sposób się skompromitują i ta kompromitacja będzie pokazana opinii publicznej. Jest to niedopuszczalna zmiana. Niestety – pomimo naszych sprzeciwów – udało się tylko obniżyć tę karę, ponieważ koalicja chciała, aby wynosiła ona aż 20 tys. zł – powiedział poseł Grzegorz Schreiber.

Dziś wchodzi także zapis o krótszym terminie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Wyborca taki zamiar musi zgłosić konsulowi do 18. dnia przed wyborami. Część przepisów znowelizowanego kodeksu wejdzie w życie z opóźnieniem 1 stycznia, a niektóre nawet 1 lipca 2016 r. jak np.: przeźroczyste urny do głosowania.

Wybory parlamentarne odbędą się 25 października bieżącego roku.

RIRM

drukuj