Caritas: zbiórka na rzecz mobilnej łaźni dla bezdomnych

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i stołeczny ratusz uruchamiają wspólny projekt mobilnej łaźni dla bezdomnych. Caritas rozpoczęło już zbiórkę, która pomoże wyposażyć łaźnie w środki czystości – mówi dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Jerzy Chojnacki.

W specjalnie wyposażonych kontenerach bezdomni będą mogli wziąć kąpiel, skorzystać z usług fryzjera, punktu pierwszej pomocy medycznej i w razie potrzeby przebrać się w czyste ubrania.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, łaźnia mobilna to projekt pilotażowy. Łaźnia będzie składać się z modułów – toalety, łazienki z prysznicem i przebieralni; stanie po kolei w trzech różnych punktach miasta, w zależności od potrzeb danego rejonu. Według informacji uzyskanych z urzędu miasta, postępowanie na wykonawcę modułów prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wykonawca jeszcze nie został wybrany.

Caritas będzie odpowiadała za obsługę łaźni – zarówno organizacyjną jak i administracyjną. Utrzymanie czystości, usługi fryzjerskie, prowadzenie punktu pierwszej pomocy medycznej, wyposażanie w odzież, utylizacja zużytej odzieży i środków opatrunkowych, a także prowadzenie ewidencji zgłaszających się osób – to zadania Caritas.

Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Jerzy Chojnacki zaznaczył, że za pośrednictwem parafii zostały już zebrane środki czystości, ręczniki i bielizna, natomiast brakuje maści na świerzb, środków na wszy, materiałów opatrunkowych i dezynfekujących.

„Bardzo liczymy na hurtownie farmaceutyczne i producentów tych preparatów, że przekażą na rzecz bezdomnych i potrzebujących te środki” – dodał ks. Kamil Jerzy Chojnacki.

Zbiórka środków czystości zostanie uruchomiona ponownie tuż po oddaniu do użytku łaźni. Potrzeby będą wtedy nieograniczone. W sprawie przekazywania darów na ten cel można kontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Biurem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Adriana Porowska, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO, przypomniała, że o uruchomienie łaźni w Warszawie apelował Rzecznik Praw Obywatelskich śp. Janusz Kochanowski, a apel ponowił obecny RPO Adam Bodnar.

„Łaźnie powinny być w każdej dzielnicy Warszawy, a w tej chwili jest tylko jedna – w centrum” – tłumaczyła Adriana Porowska.

Jedyna w Warszawie łaźnia dla bezdomnych mieści się w ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1. Codziennie korzysta z niej ok. 40 osób.

Jak informują przedstawiciele urzędu miasta, Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie.

Stołeczny ratusz przeznacza na ten cel blisko 11 milionów złotych. Oprócz tego 6 organizacji pozarządowych realizowało pilotażowy projekt – streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach. Zwiększyła się również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi 4 świetlice socjoterapeutyczne, 2 jadłodajnie dla ubogich, 5 placówek medycznych NZOZ, 3 hospicja domowe, dom samotnej matki, 2 domy dziennego pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt z orzeczoną niepełnosprawnością, 2 Centra Interwencji Kryzysowej, 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski, Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze.

PAP/RIRM

 

drukuj