Caritas Polska wspiera rodzinę przez cały rok

W przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny, Caritas Polska przypomina projekty wspierające rodzinę, a zwłaszcza dzieci i seniorów. Poprzez akcje i programy niesie pomoc rodzinie w Polsce i za granicą przez cały rok – poinformowało PAP biuro prasowe Caritas.

Rodzina Rodzinie

W ramach programu „Rodzina rodzinie” syryjskie rodziny zmagające się ze skutkami wojny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować ich podstawowe potrzeby: wyżywienie, leki, ubrania, opłaty za mieszkanie. W pomoc włączają się polskie rodziny, firmy, wspólnoty parafialne, sąsiedzi i przyjaciele, szkoły i instytucje.

Jałmużna Wielkopostna

Celem akcji „Jałmużna wielkopostna” jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Akcja startuje w Środę Popielcową od kilku lat pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Włączają się do niej szkoły i parafie na terenie całego kraju. Datki uzbierane w papierowych skarbonkach przez dzieci i młodzież trafiają do osób starszych i chorych.

Skrzydła

Program „Skrzydła” to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek itp. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów.

Wakacyjna Akcja Caritas

Wakacyjna akacja Caritas to jedna z największych inicjatyw prowadzonych w okresie letnim i jedną z najstarszych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Jest przeznaczona dla dzieci z ubogich polskich rodzin oraz dla dzieci polonijnych. Na kolonie, półkolonie i wycieczki wyjeżdżają dzieci, podopieczni świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”. Dzieci i młodzież szkolna korzystają z wyjazdów nad morze, na Mazury, w góry i nie tylko.

Tornister Pełen Uśmiechów

Z kolei celem akcji „Tornister pełen uśmiechów” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce lub zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych. W parafiach w całej Polsce tornistry zakupione przez Caritas są wypełniane według potrzeb przez osoby chcące wspomóc dzieci z ubogich rodzin.

Świeca Caritas

Natomiast „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” to akcja, która prowadzona jest na przestrzeni lat, wigilijna świeca stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc. Każda świeca daje potrzebującym dzieciom wakacyjny wypoczynek, darmowe posiłki, zwiększa ich szanse edukacyjne za pomocą stypendiów oraz wspiera w rehabilitacji i leczeniu.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993 roku, kiedy to uchwalono rezolucję nr 47/234 i zatwierdzono, że 15 maja będzie świętem rodziny. Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi boryka się rodzina, przypomnieć o tym, że to podstawowa grupa społeczna, od której wiele zależy i której należy się wiele uwagi.

PAP/RIRM

drukuj