Były szef CBA bez poświadczenia bezpieczeństwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego cofnęła poświadczenie bezpieczeństwa byłemu szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi.

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając zgodnie z procedurami i w oparciu o przepisy prawa, wszczęła postępowanie sprawdzające wobec Pawła Wojtunika, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Wojtunikowi przysługiwało w tej sprawie odwołanie, z czego skorzystał. Obecnie dokumenty są analizowane. Poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez ABW pozwala na dostęp danej osoby do dokumentów opatrzonych klauzulą tajności. Według doniesień medialnych, powodem odmowy przyznania poświadczeń są toczące się przeciwko b. szefowi CBA śledztwa i możliwość postawienia mu w nich zarzutów. W uzasadnieniu Agencja zarzuciła Wojtunikowi, że ujawnił ówczesnemu szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, że CBA zatrzyma jedną z jego podwładnych.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj