IPN; Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2013375

Byli opozycjoniści z czasów PRL mogą już składać wnioski o przyznanie świadczenia wyrównawczego

Byli opozycjoniści z czasów PRL mogą już składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Przysługuje ono osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy niższą niż 2400 złotych.

Warunkiem jest posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od jutra (15 października) i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS wskazuje, gdzie znaleźć wniosek i jakie dokumenty do niego załączyć.

– Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego decyzję szefa Urzedu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej, albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, musi także złożyć w ZUS-ie dokumenty potwierdzające prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wniosek to specjalny druk o numerze ER-SWA. Taki numer druku można znaleźć na naszych stronach internetowych [zobacz] – wyjaśnia Grzegorz Dyjak.

Wniosek można złożyć listownie lub osobiście w każdym oddziale ZUS. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje dana placówka, która wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe.

Urzędnicy biorą pod uwagę miesięczną kwotę pobieranych świadczeń brutto, nie uwzględniają dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

 

RIRM

drukuj