Bilans Zasobów Złóż Kopalin: Polska nie wykorzystuje potencjału

Według sporządzonego pod koniec 2016 r. Bilansu Zasobów Złóż Kopalin w Polsce takich złóż jest niemal 14 tys. Niestety, dotąd jedynie nieco ponad 5 tys. jest zagospodarowanych. Raport w tej sprawie opublikowała Najwyższa Izba Kontroli.

Zaniedbanie surowców strategicznych jest spowodowane rozproszeniem kompetencji. Ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i środowisko nie przygotowali planów dotyczących złóż kopalin. Dopiero w 2016 roku rozpoczęto pracę nad dokumentem „Polityka Surowcowa Państwa” – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

– Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Rzetelne prace nad tym dokumentem ruszyły właściwie dopiero w 2016 roku – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

Minister środowiska rozpoczął realizację działań związanych z polityką surowcową Polski, zaś Główny Geolog Kraju przygotował projekt, w którym zostaną uwzględnione najważniejsze cele w tym obszarze.

– Jest to istotne, ponieważ obecny niski poziom zagospodarowania posiadanych złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazu i planów wykorzystania złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki – tłumaczy prezes NIK.

W kluczowych dokumentach planistycznych nie wskazywano kierunków zagospodarowania części złóż uznanych za strategiczne w polityce energetycznej państwa.

– Przypadki nieuwzględniania udokumentowanych złóż kopalin w dokumentach planistycznych stwierdzono w 13 z 19 kontrolowanych gmin. Najczęściej nie uwzględniano złóż węgla: brunatnego i kamiennego oraz kruszyw naturalnych. Część ze skontrolowanych gmin nie ujęła także złóż niklu czy ropy naftowej – informuje Krzysztof Kwiatkowski.

Zaniedbanie tych spraw stworzyło ryzyko utraty możliwości przyszłej eksploatacji złóż lub podwyższenia kosztów związanych z ich wydobyciem.

Działania podjęte przez Radę Ministrów w 2016 r. to jednak wciąż za mało. NIK widzi potrzebę przygotowania polityki energetycznej państwa, która będzie określać perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Wymaga to spójnych działań organów administracji rządowej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl