Będą ułatwienia w zamówieniach koncesyjnych na roboty budowlane?

Ministerstwo Rozwoju chce ułatwień w zamówieniach koncesyjnych na roboty budowlane lub usługi. Celem projektu ustawy autorstwa resortu jest m.in. uproszczenie zasady udzielania zamówień w drodze umów koncesji.  Inwestor będzie mógł zmienić koncesjonariusza bez konieczności rozpisania nowego przetargu.

Przyszła ustawa ma być stosowana dla umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro. Taki sam próg dotyczy zamówień publicznych. Projekt zakłada trzy tryby wyboru koncesjonariuszy: „przetarg ograniczony”, „nieograniczony” i negocjacje.

Te rozwiązania mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – mówi poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

– Trzeba kolejny raz dostosować przepisy do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej, bo one uległy zmianie. Te propozycje, które zostały przedstawione, powinny ułatwić prowadzenie działalności naszym firmom i naszym przedsiębiorcom, ale to, co ważne będą to jednocześnie rozwiązania zgodne z prawem Unii Europejskiej. Kolejny krok, który będzie działał na rzecz realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju. Przepisy będą dotyczyły raczej większych firm, a nie tych małych, które dopiero rozpoczynają działania. Ma być to ułatwienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą dla firm – wskazuje Wojciech Zubowski.

Celem nowego projektu jest wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Regulacja ma zastąpić obowiązującą od 2009 r. ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Projekt zakłada, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie nadzorował sektor zawierania umów koncesji, z czego część uprawnień będzie realizował w konsultacji z ministrem rozwoju.

RIRM

drukuj