ARiMR: rolnikom wypłacono ponad 1,16 mld zł pomocy suszowej

W kończącym się w piątek naborze wniosków ws. pomocy suszowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dotychczas rolnikom ponad 1,16 mld zł – poinformowała Agencja.

Rolnicy poszkodowani przez tegoroczną suszę mogli składać wnioski o pomoc od 14 września. Do czwartku (15 listopada) do biur powiatowych ARiMR wpłynęło blisko 327 tys. wniosków na ponad 2,11 mld zł.

„Agencja wydała ponad 173 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej wysokości ponad 1,27 mld zł, zrealizowała prawie 161 tys. płatności na kwotę ponad 1,16 mld zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła ponad 4,9 mln zł” – wyjaśniono.

Biuro prasowe ARiMR informuje, że 13 listopada ruszył nabór wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych w 2017 r. strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Będą one przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR do 27 listopada.

„Jeśli straty objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach foliowych, to stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha. Z kolei 500 zł na 1 ha powierzchni upraw może dostać rolnik w przypadku, gdy straty spowodowane huraganem, deszczem nawalnym czy gradem objęły mniej niż 70 proc. danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach foliowych” – wyjaśniła Agencja.

Przypomniała ponadto, że w obu przypadkach stawka pomocy jest pomniejszana o połowę, jeśli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych.

Odnośnie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 rok, to otrzymało je już 1,13 mln rolników. Agencja do 15 listopada wypłaciła im ponad 7,34 mld zł. Zaliczki w wysokości 70 proc. wypłacane są od 16 października. ARiMR przypomniała, że w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Do 15 listopada Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych ok. 670 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj