ARiMR: Pierwszy nabór wniosków na tzw. restrukturyzację małych gospodarstw prawdopodobnie w marcu

W marcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje po raz pierwszy nabór wniosków na tzw. restrukturyzację małych gospodarstw. Będzie to premia, która ma być przeznaczona na określone inwestycje. Nie są potrzebne środki własne.

Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza wyniesie 80 proc., a druga 20 proc. kwoty przyznanej premii. Pomoc będzie dysponowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aby ubiegać się o wsparcie, wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 10. tys. euro, zaś rolnik musi wykazać, że wcześniej nie korzystał ze wsparcia w ramach programu PROF – wskazuje Krzysztof Szczepanik z lubelskiego oddziału ARMiR.

– Podstawowe warunki obejmują oprócz wymogu związanego z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, nieprzekraczającą 10 tys. euro, również obowiązek ubezpieczenia rolnika, który ubiega się o tego typu wsparcie w systemie ubezpieczeń rolniczych KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, jako rolnik lub małżonek rolnika. Innym kryterium jest to, iż rolnik nie mógł zarówno w poprzednich edycjach programu PROF, jak i obecnych, korzystać ze wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych z tytułu różnicowania w kierunku działalności nierolniczej lub ułatwiania startu młodym rolnikom – mówi Krzysztof Szczepanik.

Pieniądze można przeznaczyć na wiele inwestycji m.in. na budowę, zakup sprzętu sadzonek czy na różnicowanie produkcji.

Środki z programu tzw. restrukturyzacji małych gospodarstw mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i zwiększenia produkcji rolnej.

RIRM

drukuj