Apel o pomoc Polakom ze wschodniej Ukrainy

Posłowie z Komisji Łączności z Polakami za Granicą przyjęli dezyderat wzywający władze Polski do intensywnej pomocy rodakom ze wschodniej Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o umożliwianie im przyjazdu do Polski, zapewnienie świadczeń medycznych i środków na utrzymanie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązało się, że w ciągu kilkunastu dni przedstawi konkretne rozwiązania. Dziś sprawą zajmie się międzyresortowy zespół, który ma określić rodzaj i zakres pomocy Polakom z obwodów donieckiego i ługańskiego.

„Sytuacja jest bardzo trudna i polskie państwo nie może zwlekać” – twierdzi poseł Jan Dziedziczak, członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Komisja przyjęła bardzo mocny dezyderat, wzywając władze polskie do intensywnych działań w celu pomocy naszym rodakom ze wschodniej Ukrainy, z rejonu Donbasu. Chcemy, aby mogli oni przyjechać do Polski i tutaj spędzić ten najbardziej dramatyczny czas. Jest to moralny obowiązek państwa polskiego. To są nasi rodacy. W tak trudnej sytuacji musimy zrobić wszystko, żeby nie poczuli się oni pozostawieni sami sobie. MSZ deklaruje chęć współpracy, natomiast tutaj konieczne jest przyspieszenie tych prac, konkrety. Komisja łączności w swoim dezyderacie wezwała MSZ do tego, żeby te konkrety były jak najszybciej – powiedział Jan Dziedziczak.

W dokumencie zaapelowano o przyznanie rodakom prawa ewakuacji lub repatriacji do Polski. Politycy chcą objęcia opieką osób mających Kartę Polaka, które uciekły z Donbasu, a przebywają obecnie w Polsce bez pomocy. Komisja zwróciła się o wsparcie humanitarne i finansowe posiadaczy Karty Polaka, którzy pozostali w Donbasie.

RIRM

drukuj