Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Ozusowienie umów zleceń i oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych przewiduje ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent. Chodzi w niej m.in. o nowelizację Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkiem ubezpieczenia objęto osoby będące członkami rad nadzorczych. W ich przypadku podstawę wymiaru składki stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Za płatnika składek przyjmie się podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Regulacja wejdzie w życie wraz z początkiem przyszłego roku.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.

Zdaniem Tadeusza Majchrowicza, wiceprzewodniczącego NSSZ „Solidarność”, nowe przepisy realizują część postulatów związku.

Zmiany te następują z inicjatywy „Solidarności”. Mówiliśmy od dawna, że trzeba oskładkować umowy. W konsekwencji zniechęci to pracodawców do zawierania umów śmieciowych. Zarówno to, jak i  kwestia oskładkowania wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych jest realizacją naszych postulatów. Jest to mały krok w tym, aby postulaty Solidarności i całego świata pracy powoli były realizowane – dodał Tadeusz Majchrowicz.

Według autorów nowych regulacji skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z czego 350 mln to dochód z pieniędzy członków rad nadzorczych.

RIRM

drukuj