fot. KEP

Promocja XX tomu Encyklopedii Katolickiej

W Siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie rozpoczęło się spotkanie promocyjne 20. tomu „Encyklopedii Katolickiej”. Głos zabiorą m.in. Rektor KUL JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz Prezes TN KUL ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann.

Spotkanie zorganizowali Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL. Obok wcześniej wspomnianych prelegentów, wystąpią również przedstawiciel autorów prof. dr hab. Józef Ferta i przedstawiciel Redakcji Encyklopedii Katolickiej dr Edward Gigilewicz.

Prezes TN KUL ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann podkreślił, że fundamentem encyklopedii są hasła problemowe. Hasła biograficzne oraz te, które prezentują środki działalności Kościoła, pełnią funkcję uzupełniającą.

W tym tomie znalazło się aż 2312 haseł opracowanych przez 545 autorów. Szczególnie obszerny jest zbiór haseł biograficznych, ukazujących zasługi oraz działalność świętych i błogosławionych, jak np. Walburgi, Walentego, Walerego, Weroniki, Zachariasza itd.; hierarchów Kościoła – wymienić tutaj należy przede wszystkim ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, czy abpa Życińskiego. Sporo miejsca poświęcono chrześcijańskim władcom Wacławowi II, Walensowi, Walentynianowi, Wilhelmowi I Zdobywcy, Wilhelmowi III, Władysławowi Warneńczykowi, Zygmuntowi Staremu itd. – dodał ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann.

I tom Encyklopedii Katolickiej ukazał się w 1973 roku. Wydany w tym roku egzemplarz jest ostatnią częścią całości, składającej się z dwudziestu tomów.

RIRM

drukuj