A. Zalewska: Oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi

Wzmocnienie nauki matematyki poprzez grę w szachy oraz zwiększenie samodzielności ucznia – to niektóre zmiany, które zakłada nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała dziś minister edukacji Anna Zalewska.

Szefowa MEN-u podkreśliła, że to podstawa nowoczesna, ale jednocześnie szanująca tradycję i historię.

Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, dając uczniowi czas na rozwój – wskazała Anna Zalewska.

Oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi. Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencję, na których nam bardzo zależy. Oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale i za koleżankę, czy kolegę, za wspólnotę, za grupę.  Czytamy w szkole, nie tylko głośno, czytamy w całości, to co ważne dla naszego kodu kulturowego mówiła szefowa MEN-u.

Opozycja zarzuca, że nowa podstawa programowa ma charakter polityczny i cofa polską edukację do czasów PRL.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiada, że przy tworzeniu podstawy resort wziął pod uwagę dorobek poprzedników, zmieniając tylko to, co było złe.

Podstawa jest pewnym tylko ogólnym dokumentem. Natomiast tak naprawdę program nauczania tworzy nauczyciel, który ma tutaj dużą swobodę i wolność. Te zaufanie do nauczyciela oczywiście pozostało. Nowością są warunki realizacji i określenie, chociaż by tego, że część zajęć ma się odbywać w postaci projektu, to jest jakby rzecz zupełnie nowa, ale też poszerzająca tą wolność nauczycielapodkreślał wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od roku szkolnego 2017/2018 – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj