fot. PAP/Adam Warżawa

A. Duda: Polska walczy o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi

Prezydent Polski w poniedziałek zabrał głos podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Andrzej Duda podkreślił, że tak jak 75 lat temu Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi, tak dąży do tego samego, aktywnie uczestnicząc w pracach ONZ.

W związku z tzw. pandemią podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz debat uczestnicy dyskusji, szefowie państw i rządów oraz ministrowie mogli nagrać wystąpienia. Były one odtwarzane na sali obrad po wprowadzeniu obecnego tam przedstawiciela danego kraju przy ONZ.

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wystąpienie od odniesienia do historii II wojny światowej, napaści niemieckiej, a potem sowieckiej na Rzeczpospolitą Polską.

– Polska podzielona pomiędzy agresorów nigdy się nie poddała. Jej żołnierze walczyli od pierwszego do ostatniego dnia, w tym najokrutniejszym w historii świata konflikcie zbrojnym na wszystkich jego frontach. Końcowo zostaliśmy uznani za członka założyciela ONZ, ale polskiej chorągwi zabrakło 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Nasz kraj nie brał udziału w tej konferencji. Stało się tak, dlatego że zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla Polski pełnej wolności. Symbolicznym dla polskiego losu jest fakt, że to osobisty sprzeciw Józefa Stalina skutkował nieobecnością polskiej delegacji 75 lat temu w San Francisco – powiedział Andrzej Duda.

Polski przywódca mówiąc o osiągnięciach naszego kraju w dziedzinie prawa międzynarodowego wskazał m.in. uchwalenie przez ONZ Konwencji o prawach dziecka. Podkreślił, że głównym przesłaniem obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa jest idea „pokój przez prawo”.

– To z inicjatywy Polski i Wielkiej Brytanii 20 czerwca 2019 roku Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła pierwszą w historii rezolucję, dotyczącą osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych. Podobnie z inicjatywy Polski w maju ubiegłego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy dzień upamiętniający ofiary przemocy na tle religijnym. Obecnie kontynuujemy naszą misję promując fundamentalne dla nas wartości w Radzie Praw Człowieka, w której będziemy zasiadać do 2022 roku. We wszystkich naszych aktywnościach na forum ONZ kierujemy się zasadą, że tylko stosunki międzynarodowe oparte o pryncypia i normy prawa międzynarodowego mogą przynieść światu pokój – zapewnił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił też polski wkład w międzynarodowe wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. Przypomniał, że w ostatnich latach Polska trzykrotnie gościła konferencje klimatyczne ONZ.

 

RIRM

drukuj