35. rocznica śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Dziś przypada 35. rocznica odejścia do Domu Ojca Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez 33 lata stał na czele Kościoła w Polsce jako prymas i przewodniczący Konferencji Episkopatu.

Ks. Kardynał był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako Ojciec Narodu, Prymas Zawierzenia.

 Prof. Jan Żaryn, historyk, zwraca uwagę na szczególny duszpasterski program Wielkiej Nowenny, przygotowujący Polaków do obchodów roku Milenijnego. To on spowodował wielką przemianę wewnętrzną narodu; spowodował, że utrzymaliśmy swoją kondycję narodową i więź z pokoleniami – dodaje historyk.

– Potrafiliśmy dać się ponieść przez Maryję – Matkę Kościoła i narodu tak, byśmy mogli do dzisiaj funkcjonować jako wspólnota. Niezwykłość tego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego polegała także na tym, że mimo teoretycznie tak ubogich środków, potrafił, właśnie za sprawą właśnie Matki Bożej, Obrazu Nawiedzenia, umocnić ten program duszpasterski w taki sposób, by praktycznie każda polska rodzina, każda miejscowość, każdy zakątek Polski mógł uczestniczyć w tym programie – wskazuje profesor.

Stefan Wyszyński przez rok pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej. Następnie podjął studia z prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wojny pełnił m.in. posługę kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Prowadził też wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Po wojnie był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku.

W 1946 r. został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.

Proces beatyfikacyjny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 r. ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy. Dzięki modlitwom za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia została całkowicie wyleczona.


TV Trwam News/RIRM

drukuj