fot. flickr.com

Warszawa: konferencja „Kochamy każde dziecko”

„Kochamy każde dziecko” to temat trwającej w Warszawie konferencji pro-life. W planach spotkania zawarto m.in. przedstawienie genezy „apelu do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”.

Pod apelem zbierane są podpisy. Po wakacjach mają trafić do Sejmu.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o ochronę życia każdego człowieka od momentu poczęcia bez względu na stan zdrowia czy okoliczności zapłodnienia. Opowiada się też za utrzymaniem niekaralności matki dziecka poczętego, jeżeli ta zdecydowała się na tzw. aborcję. Zapis o karalności znalazł się w obywatelskiej ustawie chroniącej życie firmowanej przez Fundację Pro – Prawo do Życia.

Dr inż. Antoni Zięba, obrońca życia, podkreśla, ze projekt obywatelskiej ustawy ma szczytny cel, ale nie można zgodzić się na karanie kobiet.

– Ten projekt obywatelski ustawy chroniącej życie zaczyna się dobrze, bo zapewnia prawo każdemu poczętemu dziecku, bez żadnych wyjątków, ale niestety jest zapisana w tym projekcie sankcja karna dla kobiety dopuszczającej się przerwania ciąży – i to aż 5 lat więzienia. To jest nie do przyjęcia dla nas obrońców życia. mówiliśmy w czasie różnych pertraktacji, narad, które towarzyszyły tworzeniu tej obywatelskiej inicjatywy – powiedział dr inż. Antoni Zięba.

W spotkaniu w Domu Pielgrzyma Amicus biorą udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, świata nauki i obrońcy życia. Organizatorami wydarzenia jest Polska Federacja Ruchu Obrony Życia i Akcja Katolicka. Spotkanie poprzedziła Msza św. w kaplicy kościoła pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Polskie prawo dopuszcza tzw. aborcję w trzech przypadkach: gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta padła ofiarą przestępstwa, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore.

RIRM

drukuj