By Dawid Drabik - przekazane przez Autora, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78492311

31 lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu

Mija 31 lat od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Zapoczątkowały one upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Obrady Okrągłego Stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. Były rezultatem wcześniejszych negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji, w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych.

Przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak ocenił, że Okrągły Stół był dobrym rozwiązaniem, ale problemem było kurczowe trzymanie się jego ustaleń.

– Okrągły Stół nie był złym rozwiązaniem,  był dobrą metodą przechodzenia z systemu totalitarnego do demokratycznego. Najważniejszą jego zaletą był fakt, że było to przejęcie władzy bezkrwawe, praktycznie bez ofiar. W innych krajach, na przykład w Rumunii, lała się krew, natomiast uparte trzymanie się jego ustaleń, gdy sytuacja się już diametralnie zmieniała, było poważnym błędem i przynosiło bardzo złe skutki – wskazał prof. Wojciech Polak.

Do dziś Okrągły Stół budzi wiele kontrowersji. Jego obrady ugruntowały sytuację polityczną w Polsce i otworzyły drzwi do wyborów z 4 czerwca 1989 r., jednak w rozpoczętej transformacji nie rozliczono komunizmu i działaczy tego systemu.

RIRM

drukuj