Z. Ziobro: Zmiana prawa ws. granic obrony koniecznej może wejść w życie w ciągu kilku miesięcy

Zmiana prawa ws. granic obrony koniecznej może wejść w życie w ciągu kilku miesięcy – powiedział dzisiaj na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Szef resortu zaznaczył jednak, że warunkiem koniecznym przyjęcia zmian jest przekonanie do tej propozycji rządu oraz koalicyjnych partii.

Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział rozszerzenie granic obrony koniecznej m.in. w sytuacjach odpierania zamachu związanego z wdarciem się napastnika do domu osoby broniącej się. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wydać także specjalne wytyczne dla prokuratorów.

– Zmiana, którą tutaj proponuję – po konsultacjach z ekspertami, z praktykami i teoretykami prawa karnego – zmierza do tego, aby właśnie w tych wyjątkowych sytuacjach obrony własnego domu, mieszkania, ogrodzonego terenu, gdzie osoba czy osoby, rodzina, dzieci przebywające, mają mieć przekonanie, że są w sposób szczególny chronione, żeby dla tych sytuacji prawo wyraźnie mówiło, iż nawet jeśli dojdzie do przekroczenia granic obrony koniecznej, a nie jest to rażące przekroczenie, to takie zdarzenie gwarantuje bezkarność i prokurator, stwierdzając tego rodzaju stan rzeczy, będzie musiał umorzyć postępowanie – powiedział minister Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zlecił analizę spraw związanych z przekroczeniem obrony koniecznej. Dodał, że są co najmniej dwa przypadki, w których zdecydował się wnieść kasację do Sądu Najwyższego po stronie osób skazanych.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj