redemptor.pl

Trwa kapituła prowincjalna redemptorystów

XVIII Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów rozpoczęła się 26 stycznia 2023 r. w ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach – jest to sesja sprawozdawczo-wyborcza.

Uczestnicy kapituły (37 ojców, 2 braci i 2 kleryków) wysłuchają i dokonają oceny sprawozdań z działalności dotychczasowego zarządu i poszczególnych sekretariatów prowincji, zwłaszcza na polu działalności rekolekcyjno-misyjnej, pracy duszpasterskiej, misji zagranicznych, mediów, jak również formacji i pracy naukowej. Przewodnikiem duchowym w czasie kapituły są delegaci Prowincji Warszawskiej na Kapitułę Generalną: o. Witold Hetnar CSsR i o. Sylwester Pactwa CSsR.

W czasie kapituły urząd przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów obejmie o. Dariusz Paszyński CSsR, który został wcześniej wybrany na kolejne 4 lata w powszechnym głosowaniu członków prowincji. Zastąpi na urzędzie o. Janusza Soka CSsR, który pełnił ten urząd przez ostatnie 12 lat. Członkowie kapituły podczas tej sesji wybiorą radnych, którzy razem z prowincjałem tworzą zarząd prowincji.

Ważną częścią kapituły będą prace nad nowym planem pastoralnym prowincji na lata 2023-2027.

***

Zgromadzenie Redemptorystów założył 9 listopada 1732 roku w Scala k. Neapolu św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787). Jego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym duchowo, a szczególnie ubogim. Do realizacji tego celu założyciel opracował specjalny program misji ludowych. Mottem Zgromadzenia są słowa: „Copiosa apud Eum redemptio” (Obfite u Niego odkupienie).

Zgromadzenie zrodziło się z doświadczenia ogromu duchowej i materialnej nędzy ludzkiej, z którą św. Alfons de Liguori spotkał się na ulicach Neapolu i wśród górskich pasterzy. Te doświadczenia pomogły mu zrozumieć, iż zupełne opuszczenie, w jakim pozostawał prosty lud, nie pozwala na poświęcenie mu tylko jakiejś sporadycznej misji, ale wymaga stałej obecności Kościoła, która pozwoliłaby temu ludowi odkryć, że wszyscy są naprawdę dziećmi Bożymi.

Życie, słowa i gesty każdego redemptorysty mają ukazywać, iż ukrzyżowany Chrystus wszystkim przyniósł odkupienie. Strojem redemptorystów jest czarny habit przepasany pasem z różańcem oraz szeroka biała koloratka nakładana na kołnierz.

Pierwszym redemptorystą, który dotarł do Polski, był św. Klemens Hofbauer (1751-1820), pochodzący z Moraw. Przybył on wraz z dwoma współbraćmi do Warszawy w lutym 1787 r. Wówczas nazwano ich benonitami – od wezwania kościoła św. Benona, przy którym osiedlili się redemptoryści. Podjęli przy nim niestrudzoną działalność duszpastersko-misyjną, która zyskała miano „nieustannej misji”. Szczególną uwagę zwracano na uroczyste sprawowanie Eucharystii, codzienne głoszenie Słowa Bożego, katechezę i posługę w konfesjonale. Redemptoryści prowadzili też działalność wychowawczą, zakładając sierociniec i szkołę dla chłopców z najbiedniejszych rodzin, a także pierwszą w dziejach polskiej edukacji bezpłatną szkołę zawodową dla dziewcząt. Podejmowali także misje i rekolekcje parafialne, które jednak były utrudnione ze względu na ówczesną politykę zaborców. Ta piękna działalność została przerwana w czerwcu 1808 r., kiedy to władze Księstwa Warszawskiego zniosły klasztor i usunęły redemptorystów z Polski. W 1824 r. ponownie pozwolono rozproszonym redemptorystom osiedlić się w Piotrkowicach k. Kielc, gdzie pod kierunkiem o. Jana Podgórskiego podjęto pracę duszpasterską i stworzono małe seminarium. Jednak i tę wspólnotę władze rosyjskie zlikwidowały w 1834 r.

Dalszy rozwój redemptorystów w Europie nastąpił po śmierci św. Klemensa Hofbauera w 1820 r. Po zatwierdzeniu zgromadzenia przez cesarza austriackiego Franciszka I w przeciągu czterech lat utworzyli oni w Europie Środkowej 4 nowe domy. W 1832 r. dotarli do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie piękny apostolat rozwijali m.in. św. Jan Neumann i bł. Franciszek Ksawery Seelos. W drugiej połowie XIX w. Zgromadzenie objęło prawie cały świat i dotychczas wydało 4 świętych i 27 błogosławionych.

Na terenach polskich na stałe redemptoryści osiedlili się w 1883 r. w Mościskach k. Przemyśla (obecnie Ukraina) dzięki staraniom Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933). Po tej fundacji nastąpiły kolejne: w Tuchowie, Krakowie, Maksymówce i Warszawie, stopniowo obejmując wszystkie zabory. W 1894 r. została utworzona polska wiceprowincja. W rok później utworzono w Mościskach małe seminarium, w 1900 r. utworzono polski nowicjat, a w 1903 r. własne seminarium. Zgromadzenie rozwijało się tak dynamicznie, że w 1909 r. utworzono polską prowincję. W okresie międzywojennym polscy redemptoryści podjęli zaangażowanie misyjne w Argentynie, zaś w latach 70. XX wieku w Brazylii i Boliwii. Po 1989 r. otworzyły się możliwości pracy ewangelizacyjnej w krajach byłego ZSRR, gdzie polscy redemptoryści pracują w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie (do 2019 r.).

Powołaniem redemptorystów jest pójście za Chrystusem Odkupicielem i głoszenie Dobrej Nowiny o obfitym odkupieniu ludziom religijnie najbardziej opuszczonym, szczególnie ubogim, poprzez misje ludowe i rekolekcje parafialne, a także poprzez misje zagraniczne. W Polsce znani są jako wytrawni misjonarze ludowi i kaznodzieje. Prowadzą również duszpasterstwo parafialne, a także specjalistyczne rekolekcje dla duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich. Szczególnym zadaniem redemptorystów jest szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 17 parafii i opiekują się kilkoma sanktuariami: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, Toruniu i Elblągu, Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim, NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie.

Podejmują także apostolstwo pióra, prowadząc wydawnictwo i kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei”, a także rocznik naukowy „Studia Redemptorystowskie”. Od ponad 30 lat rozwijają w Polsce apostolat i oddziaływanie religijno-społeczne poprzez Radio Maryja, Telewizję Trwam oraz Akademię Kultury Społecznej i Medialnej.

Prowincja Warszawska prowadzi również własne Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, a także posiada nowicjat w Lubaszowej i postulat w Tuchowie.

W głoszeniu Dobrej Nowiny redemptoryści zwracają szczególną uwagę na współpracę ze świeckimi i troskę o młodzież. W tym zakresie dużą pomocą jest prowadzenie szkół nowej ewangelizacji i innych grup duszpasterskich przy niektórych ośrodkach. Od 1991 r. w prowincji działa Zespół Misyjny „Wschód”, skupiający świeckich i redemptorystów, którego zadaniem jest niesienie pomocy duszpasterskiej parafiom katolickim na terenach byłego ZSRR poprzez organizowanie rekolekcji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W celu prowadzenia rekolekcji dla różnych grup i promowania duchowości redemptorystowskiej utworzono Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów z siedzibą w Krakowie.

Obecnie Prowincja Warszawska Redemptorystów jest jedną z dwóch najliczniejszych w zgromadzeniu (obok wietnamskiej), w Polsce posiada 25 domów, a redemptoryści polscy pracują w 17 krajach na różnych kontynentach: w Albanii, Argentynie, Brazylii, Boliwii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Burkina Faso, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Czechach, Austrii, Niemczech, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech.

Zgromadzenie redemptorystów liczy obecnie ok. 4600 członków posługujących w 82 krajach na całym świecie. Polska prowincja, której władze znajdują się w Warszawie, liczy 312 współbraci. Oprócz tego poza granicami Polski pracuje ponad 50 polskich redemptorystów, którzy należą do innych prowincji. Dom generalny zgromadzenia znajduje się w Rzymie.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl