www.cssr.lviv.ua

Dekret o męczeństwie Redemptorystów z Hiszpanii

Ojciec Święty Benedykt XVI wydał dekret o męczeństwie Redemptorystów z Cuenca w Hiszpanii. Dokument otworzył ostatecznie drogę do beatyfikacji, która odbędzie się 27 października 2013 roku w Tarragona w Hiszpanii.

Wszyscy nowi błogosławieni redemptoryści byli członkami wspólnoty św. Filipa w Cuenca i ponieśli śmierć męczeńską w czasie hiszpańskiej wojny domowej – mówi o. Jacek Dębek, Radny Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

O. José Javier Gorosterratzu Jaunarena, O. Ciriaco Olarte y Pérez de Mendiguren, O. Miguel Goñi Ariz, O. Julián Pozo y Ruiz de Samaniego, O. Pedro Romero Espejo, Br. Víctor (Victoriano) Calvo Lozano. Wszyscy oni przeszli bardzo różne drogi. Cała szóstka w pewnym momencie  znalazła się w Cuenca w Hiszpanii, tam zostali zamęczeni przez komunistyczne bojówki nazywane milicją. 

Świadectwo ich życia, poświęconego misji Zgromadzenia, czy świadectwo wybaczenia prześladowcom może być dla nas wszystkich umocnieniem, wskazaniem drogi. Dodatkowo dla nas redemptorystów otwarcie przez papieża drogi do  charyzmatu – dodał o. Jacek Dębek.

– Jest to świadectwo tego, że wierność nasza, w dzisiejszych czasach;  bo lata 30. poprzedniego stulecia można niemal uznać za dzisiejsze czasy; że wierność nasza przynosi również owoce i jest uznana przez Kościół, przez Ojca św. Tak więc jest to ogromna radość, tym bardziej, że do grona naszych świętych i błogosławionych, (mamy teraz czterech świętych i dziewięciu błogosławionych), zaliczamy kolejnych sześciu męczenników. Dokładnie tak, jak tych sześciu naszych współbraci są to męczennicy czasu komunizmu. Tym bardziej jest to dla nas ważna wiadomość, zwłaszcza dla redemptorystów Polskich, którzy przez prawie 40 lat poprzedniego stulecia byliśmy ludźmi walczącymi o wolność.

 

Wypowiedź o. Jacka Debka


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj