fot. twitter/Sejm

Sejm wybierze nowego sędziego TK

W Sejmie odbędzie się dziś głosowanie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który zastąpi zmarłego w lipcu prof. Lecha Morawskiego. Jedynym kandydatem jest zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość dr Justyn Piskorski.

W środę dr Piskorski został pozytywnie zaopiniowany przez posłów sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł PiS Marek Ast podkreślał, że kandydat na sędziego posiada odpowiednie wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe.

W głosowaniu nie brali udziału posłowie opozycji, gdyż – według nich – dr Justyn Piskorski jest „dublerem w miejsce dublera”. Do oskarżeń odniósł się sam kandydat, który podkreślił, że jest to jednostronna interpretacja prawa.

 – Państwo z dużym przekonaniem reprezentujecie bardzo jednostronną interpretację konstytucji. W nauce przyjmuje się, że może występować wiele różnych interpretacji. Konstytucja z 1997 r. takie luzy interpretacyjne stwarza. W tym zakresie wydają się być szczególnie istotne. Jeżeli chodzi o wybór sędziów w 2015 r., co do których zapadły – również podjęte przez Sejm VIII kadencji – uchwały uznające ten wybór za nieważny, to powiedzieć można, że interpretacja w tym zakresie przedstawiona przez obóz prezydencki wydaje się być z punktu widzenia konstytucyjnego dosyć spójna – powiedział dr Piskorski.

 46-letni Justyn Piskorski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą Prawa Karnego wydziału prawa.

Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii. Odbył aplikację prokuratorską.

 

RIRM

drukuj