Konferencja „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” 23 maja w Warszawie

Konferencja naukowa pt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” odbędzie się już w najbliższy wtorek, 23 maja, w Warszawie. Jest to wydarzenie organizowane przez Akademię Zamojską na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego. Sympozjum ukierunkowane jest na zaprezentowanie znaczącego wkładu osoby Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej, jak również w kreowanie pożądanych i zgodnych z naturą ludzką wzorców społecznych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i TV Trwam.

W tym roku mija 25 lat od powstania encykliki „Fides et ratio” oraz 30 lat od ukazania się encykliki „Veritatis splendor” autorstwa Jana Pawła II, a także 40 lat od jego pielgrzymki z 1983 r. do Polski. Te wyjątkowe rocznice stały się pretekstem do zatrzymania się nad nauczaniem Papieża Polaka.

– Głównym celem sympozjum jest przybliżenie i zaprezentowanie współczesnego dyskursu naukowego w obszarze pedagogicznym oraz wypracowanych na jego polu owoców (podejmowanego głównie w nauce polskiej), powstałego na kanwie dwóch encyklik Jana Pawła II – podkreślają organizatorzy.

Zwracają również uwagę, że dyskurs ten obejmuje wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych oraz nauk o rodzinie.

– Wydarzenie – oprócz celów czysto teoretycznych – stara się ukazać zasadność i podstawę implementacji wskazań papieskich, zwłaszcza w dziedzinie wychowania i edukacji. Konferencja zmierza także do ukazania uniwersalizmu nauczania Ojca Świętego w dziedzinie relacji poznania naturalnego (filozoficznego) do poznania obecnego w życiu moralnym, religijnym, społecznym. W sposób szczególny ukazuje konieczność oraz rolę prawego sumienia człowieka w przezwyciężaniu trudności moralnych i społecznych, a także tych, które rysują się na polu życia osobistego człowieka – dodają.

Wśród prelegentów wystąpią m.in.: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński.

– Prelegentami będą osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno-pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II – wyjaśniają organizatorzy.

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała nauka II”.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

– Ministerstwo Edukacji i Nauki;

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

– ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji;

– IBE – Instytut Badań Edukacyjnych;

– Instytut Pileckiego;

– IPN w Lublinie;

– Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie;

– Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie;

– Instytut Andersa;

– Prezydent Miasta Zamość.

Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

radiomaryja.pl/Akademia Zamojska

drukuj