Winni. Holokaust i fałszowanie historii

Dariusz Walusiak

Książka Dariusza Walusiaka zachęca nas do szukania odpowiedzi na fundamentalne dziś pytania dotyczące rzeczywistych postaw  Polaków wobec Żydów w latach okupacji. Autor przypomina,  że to Niemcy są i pozostaną na wieki odpowiedzialni za ich zagładę; że to Niemcy szukali w narodach przez siebie podbitych współsprawców mordu, ale nie znaleźli ich wśród Polaków. Pozostaliśmy jako naród w zgodzie z własnym katalogiem wartości, pozostaliśmy Polakami i chrześcijanami, choć Niemcy chcieli nam odebrać tak Ojczyznę, jak i naszą wiarę. Książka Dariusza Walusiaka wpisuje się zatem w narodową dyskusję na temat naszego dziedzictwa, z którego chcemy być dumni, w którym chcemy nadal żyć i czerpać z niego siły do nowych wyzwań.Jan Żaryn, historyk, wykładowca, publicysta, działacz społeczny

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj