List do moich kapłanów

List do moich kapłanów został napisany przez Sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w latach 1953-1956 – głównie w okresie jego więzienia w Stoczku Warmińskim, a następnie w Prudniku Śląskim i w czasie internowania w Komańczy koło Sanoka.

Pomimo upływu lat List do moich kapłanów zachowuje aktualność myśli, fascynuje prostotą przekazu głębokich treści teologicznych. Rozpala miłość do Boga w Trójcy Jedynego i do Kościoła Chrystusowego, ukazuje zespolone z nim sakramentalne kapłaństwo – dar Miłości i zadanie możliwe do wykonania przez Miłość.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj